• Communicatie
  • Bediening
  • Zelfstandig leven
  • Ontwikkeling, spel en therapie
  • Adaptatietechniek

omiVista voor autisme

Autisme kent vele verschijningsvormen en uiteenlopende problematiek. Er is vrijwel altijd sprake van een beperking in het aangaan van contact en het in stand houden van de interactie. De inzet van de omiVista kan op verschillende manier bijdragen aan de ontwikkeling van mensen met autisme. De activiteiten bevatten aantrekkelijke beelden, geluiden en muziek die nieuwsgierig maken en de aandacht vangen. Samen bezig zijn met een activiteit zorgt al snel voor een zekere mate van interactie tussen u en de cliënt.

Neem contact met ons op

Vraag een offerte aan       

omiVista install

Initiatief, interactie en samenwerking

Bij verschillende activiteiten kan de cliënt zoeken naar verborgen objecten, kleur geven aan een afbeelding. Dit stimuleert gebruikers om zelf initiatief te nemen. Vaak komt er dan een interactie op gang tussen de verschillende deelnemers aan de activiteit. Doordat er op een indirecte manier en met aansprekend materiaal gewerkt wordt, hoeven gebruikers zich niet direct tot de partner te richten. Ze kunnen de projectie gebruiken om toch tot een vorm van interactie met de ander te komen die voor hen minder bedreigend is. En héb je eenmaal de gezamenlijke aandacht gevangen, dan ontstaat een opening tot verder contact.

U kunt de activiteiten ook gebruiken voor het stimuleren van samenwerking en beweging. Laat gebruikers naar elkaar overrollen met een bal of geef ze een opdracht om een bepaald stukje van het projectieveld schoon te vegen. Zo kan ieder vanaf zijn eigen veilige plek, toch een bijdrage leveren aan een gezamenlijke activiteit.

Communicatieve en sociale vaardigheden

U kunt met de omiVista op verschillende manieren aandacht besteden aan het uitbreiden van de woordenschat en de taalontwikkeling. Op een speelse manier laat u gebruikers kennismaken met abstracte begrippen zoals kleuren, voorzetsels, hoeveelheden of tegenstellingen als groot en klein en hoog en laag. Ook communicatieve vaardigheden zoals beurtgedrag, naar elkaar luisteren en samen de aandacht ergens op richten, kunnen op een laagdrempelige manier geoefend worden. U kunt zelfs een quiz samenstellen waarin gebruikers op een speelse manier leren om te gaan met gevoelens, emoties te herkennen en sociale vaardigheden toe te passen.

Herkenbaar en vertrouwd: het gebruik van eigen materiaal

In de plusversie van de omiVista is het mogelijk eigen foto’s, afbeeldingen en geluiden van de cliënten zelf te gebruiken. Wat kan het fijn zijn om je eigen knuffel of je favoriete speeltje te herkennen. Je hoeft alleen maar te bewegen om je favoriete muziekje te starten of je eigen kamer tevoorschijn te toveren. Het gebruik van eigen materiaal zorgt voor houvast en herkenning: het stimuleert gebruikers om actief mee te doen aan de activiteiten, initiatief te nemen en plezier te maken. Het stelt u in staat nauw aan te sluiten bij de individuele belevingswereld van uw cliënten.

Stem de hoeveelheid prikkels af op wat de cliënt aankan

Met de omiVista kunt u de hoeveelheid prikkels en stimulans aanpassen aan wat uw cliënt aankan. Is dat grote projectieveld op de vloer te bedreigend? Werk dan veilig en klein aan tafel. Maakt de hoeveelheid objecten de gebruiker onrustig en angstig? Kies dan een rustigere activiteit uit het grote standaardaanbod óf verminder het aantal objecten en verlaag de snelheid. Doordat activiteiten op vele punten aanpasbaar zijn, kunt u altijd aansluiten bij de behoeften van de gebruiker waardoor deze kan spelen, leren en zich ontwikkelen.

 

Voor meer informatie of een demonstratie, neem contact op met Team UP.

Neem contact met ons op

Vraag een offerte aan