• Communicatie
  • Bediening
  • Zelfstandig leven
  • Ontwikkeling, spel en therapie
  • Adaptatietechniek

Tekstsystemen

Tekstsystemen bestaan uit een toetsenbord en een of twee tekstdisplays. Systemen met twee displays hebben een extra scherm aan de achterzijde, waarop de communicatiepartner kan meelezen wat de gebruiker typt. De meeste tekstsystemen zijn voorzien van een synthetische stem.

Lees verder

Voor jongeren of volwassenen die met tekst kunnen communiceren, wordt meestal gekozen voor een tekstgebaseerd hulpmiddel. Heeft de gebruiker geen bijkomende problemen met de handfunctie of andere aanvullende eisen, dan kan een eenvoudig tekstsysteem volstaan.

De meeste tekstsystemen zijn voorzien van een synthetische stem. Naar keuze kan een mannen- of vrouwenstem ingesteld worden. Op de verschillende systemen zijn verschillende spraaksynthesizers geïnstalleerd. Alle beschikbare stemmen zijn goed verstaanbaar, maar welke het prettigst klinkt, is zeer persoonlijk. Op sommige systemen bestaat de mogelijkheid stemmen voor meerdere talen te installeren.

De synthetische stem kan uitspreken wat de gebruiker typt. Hierdoor kan het hulpmiddel niet alleen in een-op-een gesprekken gebruikt worden, maar ook in situaties waarin de communicatiepartner niet of moeilijk kan meelezen, zoals buitenshuis, in een groep of wanneer de gesprekspartner slechtziend is.

Bediening

De toetsenborden hebben standaard een QWERTY-indeling. Sommige systemen zijn ook leverbaar in ABC-uitvoering.

Sommige tekstsystemen zijn standaard voorzien van een raster voor vingergeleiding, maar voor alle systemen zijn rasters als optie beschikbaar. Rasters kunnen nuttig zijn voor mensen met een beperkte coördinatie of motorische problemen. Door het raster komen de toetsen verzonken te liggen, zodat de gebruiker de hand op het raster kan laten rusten en de juiste toets kan kiezen, zonder daarbij ongewenste toetsen in te drukken.

Woordvoorspelling

Voor het versnellen van de tekstinvoer zijn tekstsystemen voorzien van woord- en/of zinsvoorspelling. De uitgebreidheid van deze functie varieert. Daarnaast is het op sommige systemen mogelijk veelgebruikte zinnen op te slaan.

Extra functies

Enkele systemen bieden de mogelijkheid met behulp van het hulpmiddel te telefoneren en/of sms’en. Bij telefoneren wordt de spraak van het hulpmiddel direct door de telefoonlijn gezonden, zodat deze duidelijk verstaanbaar is.

Onderlinge verschillen

Tekstsystemen verschillen onderling van elkaar in:

  • Aantal schermen
  • Aantal tekstregels en tekstgrootte op de scherm
  • Stem
  • Uitgebreidheid van de woordvoorspelling
  • Extra functies