• Communicatie
  • Bediening
  • Zelfstandig leven
  • Ontwikkeling, spel en therapie
  • Adaptatietechniek

Lezen en spellen

Voor mensen die problemen hebben met lezen en spellen, bijvoorbeeld door dyslexie of een taalachterstand, biedt rdgKompagne een aantal handige hulpmiddelen. Deze helpen u onder andere door voor te lezen wat er op het scherm staat, voor te lezen wat u typt en/of door woorden te voorspellen. Voor het invoeren van tekst kan ook spraakherkenning een optie zijn.