Privacyverklaring

Privacyverklaring websites rdgKompagne

rdgKompagne adviseert en levert hulpmiddelen voor mensen met een beperking. Voor een goede advisering en voor aanvraag bij betalende instanties, verwerken wij ook privacygevoelige informatie (“bijzondere persoonsgegevens”), zoals medische gegevens.

rdgKompagne vindt het van belang dat er zorgvuldig wordt omgegaan met uw persoonsgegevens. Persoonsgegevens worden door ons dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Daarbij houden wij ons aan de eisen uit de privacywetgeving (AVG). Onze privacyverklaring is hier te downloaden.

Via onze websites worden geen bijzondere persoonsgegevens verzameld. Via de formulieren op onze websites vragen wij alleen de gegevens die wij minimaal nodig hebben om uw vraag te kunnen beantwoorden of de gevraagde dienst te kunnen uitvoeren.

Daar waar noodzakelijk zullen wij de verstrekte gegevens overnemen in ons klantenbestand. In die gevallen vragen wij u in het formulier om uw uitdrukkelijke toestemming. Dit is het geval bij offerteaanvragen, zichtaanvragen, workshopaanmeldingen en het klachtenformulier. Bestellingen via onze webshops worden beveiligd vastgelegd en beheerd binnen Magento.

Andere gegevens, zoals uw contactgegevens bij een informatieaanvraag, worden niet in ons systeem opgeslagen.

De gegevens die u verstrekt via onze websites worden niet doorgegeven aan derde partijen, tenzij dat nodig is om de gevraagde dienst te kunnen uitvoeren.

Uiteraard hebben wij passende beveiligingsmaatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen en eisen wij dat ook van de partijen met wie wij samenwerken.

U heeft te allen tijde het recht om de door ons vastgelegde persoonsgegevens in te zien, te laten corrigeren of te laten verwijderen.

Heeft u naar aanleiding van deze privacyverklaring nog vragen, dan kunt u per post, mail of telefonisch contact met ons opnemen:

rdgKompagne
Roessinghsbleekweg 161
7522 AH Enschede
Telefoon: 088-0310310
E-mail: info@rdgkompagne.nl of via ons contactformulier

Persoonsgegevens
In onze verschillende webformulieren vragen wij om de hieronder genoemde persoonsgegevens. Gegevens die niet per se noodzakelijk zijn voor het beantwoorden van een vraag of het uitvoeren van een dienst, zijn niet verplicht om in te vullen. Wij verwerken de door u ingevoerde gegevens alleen voor de doeleinden waarvoor u ze heeft verstrekt.

Contactformulier
Verplichte velden: achternaam, postcode (4 cijfers), e-mailadres
Optionele velden: aanhef, voornaam, instelling, afdeling, adres, woonplaats, telefoon
Uw gegevens worden alleen gebruikt om contact met u te kunnen opnemen. Wij vragen de 4 cijfers van uw postcode zodat wij uw vraag kunnen doorspelen aan uw regioadviseur. Uw gegevens worden niet overgenomen in ons klantenbestand.

Helpdeskformulier
Verplichte velden: naam contactpersoon, e-mailadres contactpersoon, NAW-gegevens van gebruiker.
Optionele velden: telefoon contactpersoon, telefoon gebruiker.
Uw gegevens worden alleen gebruikt om contact met u te kunnen opnemen. De NAW-gegevens van de gebruikers van het hulpmiddel vragen wij om de exacte gegevens van het hulpmiddel te kunnen opzoeken. Uw gegevens en die van de gebruiker worden niet overgenomen in ons klantenbestand.

Offerteaanvraag
Verplichte velden: achternaam, adres, postcode, woonplaats, e-mailadres.
Optionele velden: aanhef, voornaam, instelling, afdeling, telefoon.
Voor het maken van de offerte worden uw gegevens overgenomen in ons klantenbestand.

Zichtaanvraag
Verplichte velden: achternaam, adres, postcode, woonplaats, e-mailadres.
Optionele velden: aanhef, voornaam, instelling, afdeling, telefoon.
Voor het behandelen van uw zichtaanvraag worden uw gegevens overgenomen in ons klantenbestand.

Demoaanvraag
Verplichte velden: achternaam, adres, postcode, woonplaats, e-mailadres.
Optionele velden: aanhef, voornaam, instelling, afdeling, telefoon.
Uw gegevens worden alleen gebruikt voor het toesturen van de demo-cd. Uw gegevens worden niet overgenomen in ons klantenbestand.

Workshopinschrijving
Verplichte velden: achternaam, adres, postcode, woonplaats, e-mailadres.
Optionele velden: aanhef, voornaam, instelling, afdeling, telefoon.
Om uw workshopdeelname te kunnen factureren, worden uw gegevens overgenomen in ons klantenbestand.

Verzoek depotopname
Verplichte velden: naam, e-mailadres, achternaam cliënt, woonplaats cliënt, geboortedatum cliënt.
Optionele velden: telefoon.
Wij gebruiken de ingevulde persoonsgegevens voor het opzoeken van relevante informatie in ons systeem. Uw gegevens worden niet overgenomen in ons klantenbestand.

Klachtformulier
Verplichte velden: achternaam, adres, postcode, woonplaats, e-mailadres.
Optionele velden: aanhef, voornaam, instelling, afdeling, telefoon, NAW-gegevens cliënt, geboortedatum cliënt, betrokken adviseur, betrokken zorgverzekeraar.
Wij gebruiken de ingevulde persoonsgegevens voor het opzoeken van relevante informatie in ons systeem. Daarnaast worden uw gegevens vastgelegd in onze klachtenregistratie.

Aanmelding nieuwsbrief
Verplichten velden: e-mailadres.
Optionele velden: naam.
Onze mailinglijsten worden beheerd in YMLP en MailChimp.

Contactformulier webshop rdgKompagne
Verplichte velden: naam, e-mailadres.
Uw gegevens worden alleen gebruikt om contact met u te kunnen opnemen. Uw gegevens worden niet overgenomen in ons klantenbestand.

Contactformulier Eelke Verschuur
Verplichte velden: naam, e-mailadres.
Optionele velden: telefoon.
Uw gegevens worden alleen gebruikt om contact met u te kunnen opnemen. Uw gegevens worden niet overgenomen in ons klantenbestand.

Bestelling webshop rdgKompagne
Verplichte velden: voornaam, achternaam, adres, postcode, woonplaats, land, e-mailadres, betaalgegevens.
Optionele velden: bedrijf, telefoonnummer.
Uw NAW-gegevens, e-mailadres en betaalgegevens zijn nodig voor het verwerken van uw bestelling en om u op de hoogte te kunnen houden van de status van uw bestelling. Voor de betaling werken wij samen met de betaalservice Sisow. Voor verzending werken wij samen met DHL.

Bestelling Eelke Verschuur
Verplichte velden: voornaam, achternaam, adres, postcode, woonplaats, land, e-mailadres, betaalgegevens.
Optionele velden: bedrijf, btw-nummer, telefoonnummer.
Uw NAW-gegevens, e-mailadres en betaalgegevens zijn nodig voor het verwerken van uw bestelling en om u op de hoogte te kunnen houden van de status van uw bestelling. Voor de betaling werken wij samen met de betaalservices Mollie en Klarna. Voor verzending werken wij samen met DHL.

Beveiliging
Wij nemen passende beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot uw persoonsgegevens te beperken. Zo zorgen wij dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot de gegevens en dat de toegang tot gegevens afgeschermd is.

Onze websites en webshops zijn beveiligd met een SSL-certificaat. Alle door u ingevoerde gegevens worden versleuteld verzonden.

Bewaartermijn
De persoonsgegevens die wij van cliënten verwerken dienen bewaard te worden conform de regelgeving van de zorgverzekeraar. In de regel stelt de zorgverzekeraar dat gegevens minimaal 7 kalenderjaren bewaard dienen te worden door rdgKompagne. Deze termijn houden wij ook aan voor de gegevens van andere relaties in ons klantenbestand. U heeft te allen tijde het recht om de door ons vastgelegde persoonsgegevens in te zien, te laten corrigeren of te laten verwijderen.

Verstrekking aan derden
Wij geven de door u verstrekte gegevens niet door aan derde partijen, tenzij dat noodzakelijk is voor de levering van bestelde producten of aangevraagde diensten. Zo maken wij gebruik van derde partijen voor het afhandelen van betalingen in onze webshops, bezorgen van bestellingen, geven van trainingen en verzorgen van installaties. Wanneer wij uw gegevens aan een derde partij verstrekken, dan zorgen wij ervoor dat ook bij die partij uw privacy gewaarborgd is, uw gegevens niet voor andere doeleinden worden gebruikt en worden verwijderd zodra ze niet meer nodig zijn.

Cookies
Een cookie is een klein bestand dat wordt meegestuurd met pagina’s van de website en door de browser op de harde schijf van uw computer wordt opgeslagen. De websites en webshops van rdgKompagne maken alleen gebruik van functionele en geanonimiseerde cookies.

rdgKompagne gebruikt cookies die noodzakelijk zijn voor het functioneren van de websites en webshops, bijvoorbeeld om het bestelproces mogelijk te maken. Daarnaast gebruiken wij geanonimiseerde cookies van Google Analytics om het gebruik van onze websites en webshops te analyseren en verbeteren. De gebruikte cookies worden niet voor andere doeleinden gebruikt en geven geen informatie voor persoonsidentificatie. Als het gebruik van cookies desondanks niet gewenst is, kunt u deze in uw browser uitschakelen.

 

Deze privacyverklaring is geldig vanaf 24 mei 2018.