• Communicatie
  • Bediening
  • Zelfstandig leven
  • Ontwikkeling, spel en therapie
  • Adaptatietechniek

Interactief snoezelen

Snoezelen is een activiteit die wordt ingezet voor kinderen en volwassenen met ernstige meervoudige beperkingen, autisme of gevorderde dementie. Met onder andere licht, geluid en tactiele materialen worden de zintuigen geactiveerd. rdgKompagne heeft expertise opgebouwd in een variant op het traditionele snoezelen, wij noemen dit ‘interactief snoezelen’.

Waar traditioneel snoezelen vaak een passieve bezigheid is, zoeken we bij interactief snoezelen altijd naar mogelijkheden om de cliënt zélf actief invloed te laten uitoefenen op de activiteit. Dit stimuleert en activeert de motorische, cognitieve, emotionele, sociale en communicatieve vaardigheden van de cliënt. Interactief snoezelen biedt cliënten de mogelijkheid zich te ontwikkelen, vergroot het gevoel van zelfstandigheid, zorgt voor rust en ontspanning en brengt vooral veel plezier!

Lees meer over de vele toepassingen op interactiefsnoezelen.nl.