• Communicatie
  • Bediening
  • Zelfstandig leven
  • Ontwikkeling, spel en therapie
  • Adaptatietechniek

C-BiLLT bedieningen

Pakketten met alternatieve bedieningen voor het afnemen van de C-BiLLT test.

Of bestel dit product direct in onze webwinkel

Lees meer over dit type hulpmiddel: Therapiematerialen

  • Omschrijving

C-BiLLT (Computer-Based instrument for Low motor Language Test) is een diagnostische test voor het begrip van gesproken taal bij zeer moeizaam of niet-sprekende kinderen met ernstige cerebrale parese of andere motorische beperkingen. De C-BiLLT is webgebaseerd, wordt afgenomen op de computer en is zo ontwikkeld dat bij de afname geen of nauwelijks motorische handelingen van het kind worden gevraagd. De C-BiLLT kan worden afgenomen met behulp van een aanraakscherm, maar ook met behulp van blikrichting, oogbesturing, hoofdbediening of schakelaars. Daardoor is het zelfs voor kinderen met ernstige motorische beperkingen mogelijk om betrouwbaar en adequaat te reageren op de testvragen van de C-BiLLT.

Uitgebreide informatie