• Communicatie
  • Bediening
  • Zelfstandig leven
  • Ontwikkeling, spel en therapie
  • Adaptatietechniek

Overige communicatiehulpmiddelen

Naast een uitgebreid aanbod aan spraakcomputers, heeft rdgKompagne ook enkele eenvoudigere hulpmiddelen die de actieve of passieve communicatie kunnen ondersteunen.

Lees verder

Binnenhuisoproep

Voor personen met een motorische en communicatieve beperking kan het van belang zijn te beschikken over een systeem om binnenshuis hulp te kunnen oproepen. Soms is het communicatieapparaat of de omgevingsbediening al met zo’n functie uitgerust. Voor separate systemen is het belangrijk dat ze bediend kunnen worden met een schakelaar, bijvoorbeeld bij het hoofd, of aangesloten kunnen worden op het communicatieapparaat, de rolstoel- of omgevingsbediening.

Spraakversterkers

Spraakversterkers kunnen een hulpmiddel zijn voor personen die problemen hebben met hun verstaanbaarheid door een laag stemvolume. Deze versterkers bestaan uit een compacte luidspreker en een headset-, dasspeld- of keelmicrofoon. Voorwaarde voor gebruik is een goede articulatie; onduidelijke spraak zal bij versterking niet tot een betere verstaanbaarheid leiden.

Voorleessoftware

Voorleesprogramma’s kunnen e-boeken en andere teksten op de computer voorlezen, of lezen wat u aanwijst, typt en selecteert. Dit kan een uitkomst zijn voor mensen met lees- en spellingproblemen, zoals bijvoorbeeld dyslexie. Met een OCR-functie en een scanner kunt u bovendien getypte brieven, boeken, tijdschriften, bijsluiters van medicijnen, gebruiksaanwijzingen en andere gedrukte materialen laten voorlezen.

Barcode- en RFID-scanners

Barcodes (of streepjescodes) kennen we van allerlei producten en de bijbehorende scanners zien we bij winkelkassa’s. RFID-chips bevinden zich o.a. in antidiefstalstickers en in de OV-chipkaart, de bijbehorende scanners bevinden zich in de welbekende poortjes. Er bestaan echter ook barcode- en RFID-scanners met een spraakfunctie. Deze scanners zijn speciaal bedoeld voor ondersteuning van de communicatie. Ze zijn voorzien van een ingebouwde microfoon en geheugen voor het opnemen en opslaan van spraakboodschappen. Deze boodschappen worden gekoppeld aan bijgeleverde barcode- of RFID-stickers, die op voorwerpen geplakt kunnen worden. De gebruiker haalt de scanner over de sticker en hoort dan de opgenomen spraakboodschap. Deze scanners kunnen een goed hulpmiddel zijn voor mensen met cognitieve beperkingen, zoals autisme, afasie en downsyndroom, in therapiesituaties, op school of thuis. De scanner kan gebruikt worden voor het vergroten van de woordenschat, het verbeteren van de uitspraak, het aanleren van de betekenis van pictogrammen, of voor zelfstandigheidsbevordering, bijv. door stickers in een kookboek te plakken en de instructies in te spreken. De scanners kunnen ook heel goed gebruikt worden in combinatie met een communicatieschrift, door stickers bij de pictogrammen te plakken, of met de Pictogenda, bijv. voor het overbrengen van boodschappen van ouder naar leerkracht en vice versa.