• Communicatie
  • Bediening
  • Zelfstandig leven
  • Ontwikkeling, spel en therapie
  • Adaptatietechniek

Bewegen

Veel van onze interactieve (spel)materialen vragen van de gebruiker een vorm van beweging. Daardoor zijn de activiteiten niet alleen geschikt voor spel, ontwikkeling, reminiscentie en ontspanning, maar ook voor bewegend leren, bijvoorbeeld in de klas, voor het ondersteunen van de fysiotherapie, of om ouderen te activeren en op een leuke manier te stimuleren in beweging te komen.

Bij al onze interactieve materialen is het mogelijk de benodigde mate van beweging af te stemmen op de gebruiker: vraag minimale bewegingen voor cliënten met beperkte mogelijkheden, of juist grote bewegingen voor cliënten die dat aankunnen en wel wat uitdaging kunnen gebruiken. Hiermee zijn onze materialen voor vrijwel iedereen toegankelijk.