• Communicatie
  • Bediening
  • Zelfstandig leven
  • Ontwikkeling, spel en therapie
  • Adaptatietechniek

Omgevingsbediening

Omgevingsbediening kan van groot belang zijn voor het vergroten van de zelfstandigheid van mensen met een handicap. Dankzij het groeiend aantal standaard domoticavoorzieningen, zijn tegenwoordig veel oplossingen realiseerbaar. Het is allang niet alleen meer de tv die op afstand bediend kan worden, maar ook bijv. deuren, lampen, intercoms en telefoons.

Lees verder

Bediening

Standaard afstandsbedieningen zijn vaak niet bedienbaar door mensen met een motorische handicap, terwijl juist zij het meest gebaat zijn bij een geautomatiseerde woning. rdgKompagne levert aangepaste afstandsbedieningen, die op alternatieve manieren bediend kunnen worden. De meeste van onze afstandsbedieningen zijn voorzien van grote toetsen, al dan niet op een aanraakscherm. Heeft de gebruiker een verminderde handfunctie, dan zijn er afstandsbedieningen die met schakelaars bediend kunnen worden, bijv. met het hoofd of met de mond. Op eenvoudige apparaten wordt een beperkt aantal schakelaars aangesloten en heeft elke schakelaar een eigen functie. Ingewikkeldere apparaten kunnen “scannen”: op de toetsen gaan dan een voor een lichtjes branden of er loopt een kader langs de toetsen. Brandt het lichtje van de gewenste toets, dan activeert de gebruiker zijn of haar schakelaar.

Er zijn ook communicatiehulpmiddelen met een geïntegreerde zender voor omgevingsbediening. Dit maakt het niet alleen mogelijk één hulpmiddel voor verschillende doelen te gebruiken, maar kan omgevingsbediening ook toegankelijk maken voor kinderen of mensen met een verstandelijke beperking (bijv. door afbeeldingen te gebruiken). Bovendien geven sommige van deze hulpmiddelen nog uitgebreidere bedieningsopties, zodat het bijv. mogelijk wordt apparaten in huis met de ogen te bedienen.

Signalen

Afstandsbedieningen kunnen verschillende soorten signalen uitzenden. De bekendste zijn infrarood (IR) en radiofrequente (RF) signalen. Sommige bedieningen hebben alleen een IR-zender, de meer geavanceerde systemen hebben ook een RF-zender.

IR-signalen kunnen gebruikt worden voor het bedienen van apparaten die zich in dezelfde ruimte bevinden, denk aan lampen of de televisie. Het voordeel van IR is dat codes kunnen worden ingeleerd met behulp van de originele afstandsbediening, waardoor de bediening met vrijwel elk infraroodapparaat gebruikt kan worden. De IR-zenders van aangepaste afstandsbedieningen zijn over het algemeen vele malen krachtiger dan die van gewone afstandsbedieningen, waardoor geen directe zichtverbinding noodzakelijk is en het niet nodig is te richten.

RF-signalen gaan door muren heen, zodat ook apparaten die zich in een andere ruimte bevinden, bediend kunnen worden. Sommige afstandsbedieningen geven terugkoppeling als het uitgezonden signaal is ontvangen en de taak is uitgevoerd. Voor RF-signalen bestaan verschillende protocollen. Bovendien kunnen RF-codes niet ingeleerd worden, maar moeten beschikbaar zijn in de codedatabase op het apparaat. RF-bediening werkt daarom alleen met specifieke ontvangers, waarbij de zender en ontvanger gebruik moeten maken van hetzelfde protocol.

Functies

Eenvoudige afstandsbedieningen kunnen slechts een beperkt aantal apparaten aansturen. Geavanceerdere bedieningen werken met “niveaus” of hebben een dynamisch scherm. Apparaten met niveaus hebben weliswaar vaste toetsen, maar op elk niveau kunnen andere signalen ingeleerd worden. Met behulp van een niveautoets wordt door de verschillende niveaus “gebladerd”. Zo kunnen zeer veel verschillende apparaten bediend worden. Het nadeel van dit type bediening is dat de gebruiker moet onthouden waar de verschillende functies zich bevinden. Afstandsbedieningen met een dynamisch display maken dit zichtbaar op het scherm, hetgeen de bediening vereenvoudigt.

Op elk niveau of op elke pagina van een dynamische afstandsbediening kunnen de signalen van verschillende apparaten geprogrammeerd worden. Behalve enkelvoudige functies, is het ook mogelijk macro’s te maken. Zo kan de gebruiker door het indrukken van één toets bijv. direct een bepaalde teletekstpagina op de televisie oproepen, alle lichten in huis aandoen, of de tv zachter zetten en de telefoon aannemen.

Sommige systemen hebben een of meer relaisuitgangen voor het aansluiten van apparaten, zoals een oproepsysteem.

Bedienbare apparatuur

Naast aangepaste zenders levert rdgKompagne ook ontvangers en andere componenten om apparaten en objecten in huis bedienbaar te maken. Denk aan bedbediening, deur- en gordijnopeners, intercomsystemen en stopcontacten.

Ook levert rdgKompagne speciale apparatuur, die met de afstandsbediening bediend kan worden, zoals telefoons, bladomslagapparaten en binnenhuisoproepsystemen.

Daarnaast kan vrijwel elk infraroodapparaat gebruikt worden dat in de reguliere markt verkrijgbaar is, zoals de tv en dvd-speler. Zoals gezegd kunnen IR-signalen gemakkelijk ingeleerd worden met behulp van de originele afstandsbediening. Voor kinderen kan het leuk zijn afstandbedienbaar speelgoed te kunnen bedienen, zoals een auto of robot.