• Communicatie
  • Bediening
  • Zelfstandig leven
  • Ontwikkeling, spel en therapie
  • Adaptatietechniek

Software

Dynamische systemen worden geleverd met speciale communicatiesoftware. Deze software bevat enerzijds de communicatiepagina’s voor de gebruiker van het hulpmiddel, het persoonlijk ‘vocabulaire’, en anderzijds het bewerkprogramma waarmee die pagina’s worden samengesteld.

Lees verder

Inrichten van dynamische systemen

De gehele verzameling van communicatiepagina’s wordt ook wel het persoonlijke ‘vocabulaire’ van de gebruiker genoemd. Vooral het maken van een vocabulaire voor symboolgebruikers is een tijdrovende klus. Er moet met veel aspecten rekening gehouden worden: welke boodschappen zijn voor de gebruiker van belang, is een bepaald kleurgebruik belangrijk, welke afbeeldingen begrijpt de gebruiker het best, hoeveel toetsen op het scherm kan de gebruiker overzien en hoeveel niveaus mag een hiërarchische structuur hebben, hoe groot moeten de toetsen zijn om goed bedienbaar én zichtbaar te zijn, etc. etc. rdgKompagne biedt een aantal producten en diensten aan die hierbij kunnen helpen: kant-en-klare vocabulaires (zie hieronder), de dienst Vocabulaire op maat en de cursus Inrichten dynamische systemen.

Met sommige programma’s kunnen behalve communicatiepagina’s ook uiteenlopende andere toepassingen geprogrammeerd worden. Denk bijv. aan pagina’s om te internetten, e-mailen, bellen en sms’en, maar ook aan spelletjes en oefeningen, gesproken boeken, een agenda, fotoalbum of jukebox. Daarnaast kunt u pagina’s maken voor het bedienen van apparaten in huis (als het hulpmiddel voorzien is van een infraroodzender), en voor het maken van foto’s (als het hulpmiddel voorzien is van een webcam).

Communicatiesoftware kan ook op een pc geïnstalleerd worden om pagina’s voor een cliënt of kind voor te bereiden. Deze kunnen dan later naar het hulpmiddel overgezet worden. Ook kan de software gebruikt worden om met een cliënt aan de pc te oefenen, bijv. om vast te stellen of de cliënt met een dynamisch systeem overweg zal kunnen.

Kant-en-klare vocabulaires>

Het maken van een volledig gepersonaliseerd vocabulaire is niet altijd noodzakelijk. Met name voor geletterde gebruikers, of wanneer geen sprake is van een cognitieve beperking, kan een kant-en-klaar vocabulaire prima geschikt zijn. Er zijn kant-en-klare vocabulaires beschikbaar voor verschillende doelgroepen en niveaus. Voor geletterde gebruikers geeft zo’n vocabulaire snel toegang tot alle functies van het hulpmiddel. Voor kinderen kan het een voordeel zijn dat kant-en-klare vocabulaires toegang geven tot veel meer uitingen dan al bekend zijn, hetgeen kan helpen bij de taalontwikkeling. Kinderen zonder beperkingen worden immers ook aan veel meer woorden blootgesteld dan ze zelf al kunnen gebruiken; op die manier breiden zij hun vocabulaire steeds verder uit. Kant-en-klare vocabulaires zijn ontwikkeld op basis van uitgebreid taalkundig onderzoek onder verschillende doelgroepen. Bij de uitvoering is rekening gehouden met de kenmerken van het hulpmiddel, zodat het vocabulaire bijvoorbeeld optimaal geschikt is voor bediening met de ogen.