• Communicatie
  • Bediening
  • Zelfstandig leven
  • Ontwikkeling, spel en therapie
  • Adaptatietechniek

Over rdgKompagne

rdgKompagne is in Nederland de grootste leverancier op het gebied van communicatiehulpmiddelen (ook wel spraakcomputers), aangepaste bedieningen en omgevingsbediening voor mensen met een handicap.

Neem contact met ons op
Support 2022

De organisatie

Service vanuit heel Nederland

De adviesgroep van rdgKompagne bestaat uit regioadviseurs, die adviseren op locatie in heel Nederland. De adviseurs werken vanuit drie regioteams, gesitueerd in het oosten, westen en zuiden van het land. Naast adviseurs bestaat elk regioteam uit servicemedewerkers buitendienst en een medewerker binnendienst.

Onze hoofdvestiging staat in Enschede. Behalve het regioteam Oost bevinden zich hier de afdelingen werktuigbouw (WTB), elektro, logistiek, reparaties, helpdesk en administratie. Voor het realiseren van technische adaptaties hebben wij in Enschede een goed uitgeruste werkplaats.

In de loop der jaren hebben wij veel expertise opgebouwd, en wij doen er alles aan om deze op peil te houden.

 

Lees meer over onze Expertise
Groepsfoto rdgKompagne

Onze werkwijze

Advies en levering

Ons uitgangspunt is een totaaloplossing te bieden, die bestaat uit een optimale combinatie van hulpmiddel, bediening en integratie in de leef- of werkomgeving van de cliënt. Een advies houdt dan ook niet op bij het vinden van het juiste hulpmiddel: het communicatieapparaat of de omgevingsbediening moet ook daadwerkelijk gebruikt kunnen worden. Behalve standaardoplossingen behoren ook individuele aanpassingen aan hulpmiddelen tot de mogelijkheden.

Hoewel rdgKompagne naast adviseur ook leverancier is, zijn wij bovenal servicegericht. Bij de zoektocht naar de beste oplossing staat bij ons de cliënt centraal en de vraag van de cliënt voorop. Om u optimaal te kunnen helpen, hebben wij een zeer breed scala aan hulpmiddelen in ons assortiment. Hoewel wij voor deze hulpmiddelen uiteraard de beste ondersteuning kunnen bieden, zijn wij niet gebonden aan een vast aanbod. Wij denken graag met u mee, ook buiten vaste kaders, om tot een creatieve oplossing te komen. rdgKompagne is hierin graag uw betrouwbare, betrokken en deskundige partner.

Advies rdgKompagne

Behalve over hulpmiddelen, kunnen wij u ook adviseren over mogelijke vergoedingsregelingen. Om voor vergoeding van een hulpmiddel in aanmerking te komen, moet de cliënt aan bepaalde voorwaarden voldoen. Voor de zorgverzekeraar bijvoorbeeld dient het hulpmiddel de “goedkoopste adequate” optie te zijn. Onze adviseurs zijn tot in detail op de hoogte van wat wel en wat niet wordt vergoed. Derhalve is rdgKompagne in staat om adequaat advies uit te brengen en ondersteuning te bieden wanneer een aanvraag onverhoopt problemen oplevert. Wij zoeken altijd naar de optimale oplossing voor alle partijen. Indien gewenst kunnen wij echter ons advies opsplitsen en u adviseren over de verschillende mogelijkheden enerzijds en vergoedingsregelingen anderzijds, zodat u zelf een weloverwogen keuze kunt maken.

Naast advisering ten behoeve van cliënten, leveren wij ook hulpmiddelen aan instellingen, voor algemeen gebruik en assessments. Voor eenvoudige hulpmiddelen en spelmaterialen, waarvoor een advies niet per se noodzakelijk is, kunt u terecht in onze webshop.

Onze werkwijze

Advies

Onze adviseurs assisteren gebruikers en hun begeleiders bij de keuze van het juiste hulpmiddel. Een adviesgesprek vindt plaats op locatie. Dat kan zijn bij de cliënt thuis of in de zorginstelling, maar ook bijvoorbeeld op school. Hierbij zijn normaliter de cliënt, de logopedist of ergotherapeut en de partner, een ouder of begeleider aanwezig. In het gesprek wordt de hulpvraag besproken, alsmede de eisen waaraan een hulpmiddel moet voldoen en eventuele aanvullende wensen van de cliënt. Hierbij is niet alleen de functionaliteit van het hulpmiddel van belang, maar ook de wijze van bediening.

Als de keuze valt op een bepaald type hulpmiddel, kan in de praktijk worden nagegaan of het gekozen hulpmiddel voldoet. Veel van onze hulpmiddelen kunnen op zicht gestuurd worden, zodat de gebruiker de oplossing in zijn of haar dagelijkse omgeving kan uitproberen.

Wanneer een geschikt hulpmiddel is gevonden, wordt bekeken of het moet worden opgebouwd op een rolstoel of andere voorziening en of er nog aanpassingen aan het hulpmiddel noodzakelijk zijn.

Aanvraag

Op basis van de resultaten van het adviesgesprek wordt door de adviseur, zo nodig in samenspraak met de werktuigbouwkundig specialist, een offerte gemaakt. Deze is nodig om een vergoeding te kunnen aanvragen bij een betalende instantie.

Communicatiehulpmiddelen, aangepaste bedieningen en omgevingsbediening vallen onder de ZVW of AWBZ. Voor deze hulpmiddelen heeft rdgKompagne contracten met alle zorgverzekeraars en zorgkantoren. Woningaanpassingen daarentegen vallen onder de WMO. rdgKompagne voert woningaanpassingen uit die nodig zijn voor omgevingsbediening. Hiervoor werken wij samen met gemeenten. Daarnaast heeft rdgKompagne voor het aanpassen van werkplekken ten behoeve van arbeidsre-integratie een overeenkomst met het UWV. Deze aanpassingen worden soms ook (deels) vergoed door de werkgever. Tenslotte zijn er diverse fondsen voor hulpmiddelen die niet volgens een van de genoemde regelingen worden vergoed.

Voor de verschillende instanties gelden verschillende aanvraagprocedures en zelfs zorgverzekeraars onderling hanteren verschillende procedures. Ook de benodigde documenten voor de aanvraag verschillen. Dit kunnen bijvoorbeeld zijn een motivatie, een toetsingsformulier en/of een verklaring van de behandelend arts. In sommige gevallen dient de aanvraag door de betrokken therapeut ingediend te worden. De aanvrager stuurt dan de documenten samen met het advies en de offerte van rdgKompagne naar de betreffende instantie. De adviseur kan zo nodig adviseren over de formulering van de motivatie. In andere gevallen wordt gebruik gemaakt van een toetsingsformulier, dat door de adviseur in overleg met de therapeut kan worden ingevuld. Voor sommige zorgverzekeraars heeft rdgKompagne een open machtiging en kunnen wij zelf de toetsing uitvoeren. In die gevallen kunnen wij extra snel tot levering overgaan.

Het is een complexe taak een weg te vinden door al deze verschillende procedures. Daar komt nog bij dat procedures, maar ook de wetgeving voortdurend veranderen. rdgKompagne volgt alle ontwikkelingen op de voet, zodat wij steeds op de hoogte blijven en zo nodig tijdig onze interne processen kunnen aanpassen. Zo kunnen wij altijd optimaal adviseren over en ondersteunen bij het indienen van aanvragen.

Levering

Wanneer de opdracht wordt goedgekeurd, krijgt rdgKompagne hiervan bericht en zullen de artikelen besteld en een eventuele opbouw ingepland worden. Als alle artikelen compleet zijn, zullen wij een afspraak met u maken voor levering.

Veel van onze hulpmiddelen zijn zeer geavanceerd. Wij leveren deze dan ook altijd af op locatie. Daarbij worden het hulpmiddel en eventuele aanvullende apparatuur geïnstalleerd, geconfigureerd en zo nodig in huis gemonteerd. Daarnaast krijgt u een instructie voor de ingebruikname. Soms volgen er in een later stadium nog extra instructiebezoeken. Voor sommige hulpmiddelen is instructie niet noodzakelijk. In die gevallen zal het hulpmiddel per post worden bezorgd.

Na levering kunnen gebruikers en begeleiders zo nodig terugvallen op onze helpdesk. Wij blijven u dus ook na de uitlevering ondersteunen bij de ingebruikname van het hulpmiddel.

 

Onze werkplaats

Adaptatietechniek

In de eigen werkplaats van rdgKompagne is een groep professionals werkzaam die zich bezighoudt met het adviseren, ontwikkelen, aanpassen en produceren van individuele aanpassingen die nodig zijn om hulpmiddelen voor mensen met een handicap goed bedienbaar te maken. Dit kunnen aanpassingen zijn aan de apparatuur zelf, of aan de plaats waar deze gebruikt wordt, zoals de rolstoel, het bed of de werkplek. Deze aanpassingen worden op maat voor de individuele gebruiker ontwikkeld, in nauwe samenspraak met de regioadviseur.

 

Adatatietechniek rdgKompagne

Opbouw, bediening en bescherming

Tijdens het adviesgesprek wordt in kaart gebracht welk hulpmiddel met welke aanpassingen zorgt voor de optimale oplossing voor uw specifieke hulpvraag. Aanpassingen kunnen bijvoorbeeld bestaan uit:
– een opbouw op een rolstoel of inbouw in een rolstoelblad, zodat u het hulpmiddel altijd beschikbaar hebt, ook onderweg;
– een draaisysteem om het hulpmiddel eenvoudig naar achteren te kunnen wegklappen, voor een transfer of wanneer u het hulpmiddel niet gebruikt;
– een hooglaagsysteem om bijvoorbeeld een oogbesturingscomputer gemakkelijk in hoogte te kunnen verstellen en naar beneden te kunnen wegklappen;
– het aansluiten van uw communicatiehulpmiddel op de rolstoelaccu;
– een verstelbare opbouw op een statief, bijvoorbeeld bij uw bed;
– een wisselsysteem waarmee het hulpmiddel eenvoudig verplaatsbaar is, bijvoorbeeld van het bed naar een sta-op- of rolstoel;
– een arm waarmee u de aangepaste bediening van uw communicatiehulpmiddel, computer of oproepsysteem goed kunt positioneren bij uw hoofd, mond, hand of voet;
– een raster voor vingergeleiding;
– of een regenhoes voor buitengebruik.

Veel aanpassingen kunnen wij in onze werkplaats vervaardigen en bij u thuis afmonteren. Voor geavanceerde rolstoelopbouwen is het echter nodig dat wij de rolstoel naar onze werkplaats halen. Uw rolstoel wordt dan door ons bij u opgehaald en ook weer netjes teruggebracht. Uiteraard proberen wij dit altijd zo te plannen dat u uw rolstoel zo kort mogelijk hoeft te missen.

Werk, hobby en adl

Naast aanpassingen aan onze eigen hulpmiddelen, ontwikkelen wij ook uiteenlopende aanpassingen voor het bedienbaar maken van werkgereedschap, hobbymateriaal, muziekinstrumenten, domotica, of voor het uitvoeren van algemene dagelijkse levensverrichtingen. Deze werkzaamheden verrichten wij in opdracht van revalidatiecentra, instellingen voor gehandicaptenzorg, verpleeghuizen, ziekenhuizen, thuiszorgorganisaties, (collega)bedrijven, bedrijfs- of hobbyverenigingen, ziektekostenverzekeraars, gemeenten en particulieren.

Beademingsapparatuur

Specifiek voor het opbouwen van beademingsapparatuur hebben wij de aparte afdeling GELO-Tech, die opbouwen realiseert in opdracht van de centra voor thuisbeademing.

 

Meer adaptatietechniek

Speciaal voor instellingen

Team UP

De droom van rdgKompagne

Onze visie luidt: ‘Met innovatieve hulpmiddelen en diensten wil rdgKompagne bereiken dat geen enkele beperking nog een belemmering hoeft te vormen voor volwaardige communicatie, toegankelijkheid, spel en participatie.’

Eén van de speerpunten die hierbij hoort, is het bereiken van mensen die zeer weinig mogelijkheden hebben om zich te ontwikkelen, te leren communiceren, zelf regie te voeren, of überhaupt een interactie te hebben met hun omgeving. Dát doen we met Team UP en onze materialen voor interactief snoezelen.

 

omiVista tent

De geschiedenis van Interactief Snoezelen

Op de Support beurs 2012 introduceerde rdgKompagne voor het eerst de term Interactief Snoezelen, met deze uitleg:

‘Waar de gebruiker bij regulier snoezelen de sensorische ervaringen passief ondergaat, maakt interactief snoezelen het mogelijk de snoezelomgeving zelf te beïnvloeden, met minimale bewegingen of zelfs met alleen de ogen. Dit geeft personen met een zeer laag ontwikkelingsniveau de unieke mogelijkheid een interactie te hebben met hun omgeving.’

In onze stand toonden we de eerste versie van Sensory EyeFX en onze allereerste interactieve vloerprojectie. Collega Tijs van Halteren mocht dit nieuwe concept presenteren in het Support Journaal, waarvoor hij werd geïnterviewd door presentator Marc de Hond.

In de jaren die volgden breidden we ons aanbod voor Interactief Snoezelen verder uit en startten we een nieuw adviesteam, speciaal gericht op zorginstellingen, met unieke materialen voor spel, ontwikkeling en therapie.

Niet alleen bieden deze materialen een zinvolle dagbesteding, maar bovenal zien we cliënten spelenderwijs een ontwikkeling doormaken die voorheen niet voor mogelijk werd gehouden.

Sinds 2023 draagt dit bijzondere adviesteam de naam: Team UP.

 

Wat is Team UP?

Team UP bestaat uit de adviseurs Maria, Cathy en Jimi, die vanuit hun jarenlange praktijkervaring met u mee kunnen denken over geschikte producten voor cliënten met EMB, autisme of dementie. Zij kennen uw doelgroep en hun problematiek en weten hoe moeilijk het kan zijn om aansprekende, robuuste en breed inzetbare materialen te vinden voor spel, therapie, ontwikkeling of zelfstandige dagbesteding.

Daarom zijn de adviseurs van Team UP zelf nauw betrokken bij het bepalen van ons productaanbod en worden alle materialen door hen zorgvuldig beoordeeld en getest op gebruiksvriendelijkheid, robuustheid, mate van inzetbaarheid en veiligheid. Zo kunt u er zeker van zijn dat zij u alleen adviseren over producten waar zij zelf volledig achter staan en die zij door en door kennen.

Bovendien denkt Team UP altijd in mogelijkheden, en niet in beperkingen.

Waarom een speciaal team?

Vanuit onze expertise rondom communicatiehulpmiddelen weten we bij rdgKompagne hoe belangrijk het is om te kunnen spelen en de wereld te kunnen ontdekken. Tijdens spel ontdek je woorden, concepten en denkbeelden en verken je de wereld om je heen. Je maakt kennis met je grenzen, je lichaam en emoties. Al deze aspecten dragen niet alleen bij aan je taalontwikkeling maar ook aan een positief zelfbeeld en je algemene ontwikkeling. Interactie met de omgeving is hierbij onmisbaar: als je iets doet, ontdekt of probeert, heb je de reactie vanuit je omgeving nodig om te weten of je op de goede weg bent en stappen te kunnen zetten in je ontwikkeling. Geen ontwikkeling zonder interactie!

Veel van de gebruikers die wij in de loop van de jaren hebben ontmoet, hebben zeer ernstige, meervoudige beperkingen. Zij kunnen niet spelen met gewone, gangbare spelmaterialen en zullen zeer waarschijnlijk ook niet komen tot het gebruik van een geavanceerd communicatiehulpmiddel. De prikkelverwerking bij deze mensen verloopt anders en de vanzelfsprekendheid waarmee andere kinderen de wereld ontdekken, vormt voor hen vaak een lange weg vol obstakels.

Daarnaast kregen we in toenemende mate aanvragen voor passende hulpmiddelen op het gebied van therapie, stimulering en zinvolle dagbesteding voor mensen met andersoortige, ernstig beperkende problematiek zoals autisme en dementie. De overeenkomst tussen deze doelgroepen is dat het enorm belangrijk is om de mogelijkheden die zij wél hebben te zien, en te denken in mogelijkheden in plaats van in beperkingen. Dit resulteerde in de loop van de jaren in een breed productaanbod onder de noemer ‘interactief snoezelen’.

Het vraagt veel kennis van de problematiek én de eisen waaraan materialen voor deze bijzondere doelgroep moeten voldoen om therapeuten, begeleiders en ouders passend te kunnen adviseren. Daarom hebben wij er enkele jaren geleden voor gekozen deze kennis te bundelen en te verdiepen in een speciaal daarvoor samengesteld team: Team UP. De adviseurs van dit team houden zich binnen rdgKompagne exclusief bezig met interactief snoezelen. Team UP denkt creatief met u mee om deuren te openen en doelen te bereiken, zelfs voor de ‘moeilijkste’ cliënten. Op die manier helpt Team UP u uw cliënten te laten groeien.

Wat kunt u van Team UP verwachten?

Team UP adviseert u over producten die erop gericht zijn om te ontzorgen en bij te dragen tot een volwaardig leven. Op onze locatie in Utrecht beschikken we over een volledig ingerichte snoezelruimte waar u verschillende producten kunt komen bekijken en ervaren, op afspraak of tijdens een van onze inspiratiemiddagen. Maar Team UP komt ook graag naar uw eigen locatie om te bespreken hoe u mogelijkheden voor uw cliënten kunt creëren om tot ontwikkeling te komen.

Ons uitgangspunt is altijd de eigen regie van de cliënt. We zoeken dus naar passende bedieningsvormen voor zelfs de meest beperkte cliënten, zodat iedereen zijn eigen mogelijkheden kan laten zien.

Daarnaast voorziet Team UP in ondersteunende materialen zoals kant-en-klare activiteiten, filmpjes en ideeënboekjes die u helpen onze producten zo optimaal mogelijk in te zetten. Het zintuiglijke prikkelaanbod kan bij al onze producten afgestemd worden op een willekeurige situatie, cliënt, niveau, groep of activiteit. Dit kan door het aanpassen van standaardactiviteiten of het toevoegen van eigen materialen. Leveringen worden uitgevoerd door de teamleden zelf, waarbij zij u niet alleen uitgebreid uitleggen hoe u het product gebruikt maar ook waar u op moet letten bij de implementatie. Zo zorgen zij ervoor dat u het gekozen product zo optimaal mogelijk inzet binnen uw organisatie.

Kortom: Team UP staat voor u en uw cliënten klaar met kennis, advies en een flinke dosis creativiteit!

 

Meer interactief snoezelen

Maatwerk

Dienstverlening op maat

Uiteraard kunnen partijen ook een beroep op ons doen voor dienstverlening op maat. Wij zetten onze expertise graag voor u in.

Voor instellingen, scholen en KDC’s

U kunt ons inschakelen voor advies of informatie bij de aanschaf van communicatieapparatuur en materialen voor communicatietraining, voor de inrichting van computerlokalen, voor scholing aan medewerkers, voor individuele begeleiding van cliënten of leerlingen en voor ondersteuning bij aanvraagtrajecten. Specifiek voor personen met een laag ontwikkelingsniveau kunnen wij ondersteunen bij het vaststellen van de mogelijkheden van oogbesturing en interactieve projectiesystemen. Hierbij bestaat de mogelijkheid voor uitgebreider onderzoek in de vorm van een langdurig proeftraject.

Instellingen kunnen bovendien gebruikmaken van onze afdeling WTB voor het maken van speciale adaptaties, zoals bevestigingen van hulpmiddelen binnen het gebouw of aanpassingen om reeds aanwezige apparatuur te bedienen. Denk daarbij niet alleen aan omgevingsbediening, maar ook bijv. aan het aanpassen van werkgereedschap, hobbymateriaal of muziekinstrumenten.

Speciaal voor instellingen hebben wij bovendien een huurregeling.

Oogbesturing op de IC

Voor gebruikers van hulpmiddelen

U kunt een beroep op ons doen voor extra begeleiding en ondersteuning, voor advies over hulpmiddelen en adaptaties die buiten de vergoedingsregelingen vallen, voor begeleiding bij het indienen van aanvragen, voor hulp in het keuzeproces en voor het inrichten van vocabulaires.

Voor patiëntenorganisaties en belangenverenigingen

U kunt een beroep op ons doen voor ondersteuning en advies. Daarnaast kunnen wij voor u informatiebijeenkomsten begeleiden, projecten en andere initiatieven faciliteren, en apparatuur in bruikleen verstrekken voor beurzen of demonstraties.

Voor zorgverzekeraars

U kunt onze expertise inschakelen voor protocollisering, second opinions, informatiebijeenkomsten en kennisvergroting van medewerkers. Gemeenten kunnen ons benaderen voor een onafhankelijke beoordeling over de noodzaak van hulpmiddelen en voor het realiseren van voorzieningen.

Voor UWV en werkgevers

U kunt ons inschakelen voor werkplekaanpassingen en advisering over het inrichten en aanpassen van werkplekken voor mensen met motorische beperkingen.

Voor leveranciers

U kunt ons benaderen voor het aanpassen van uw apparatuur of het opbouwen of monteren van apparatuur aan uw voorzieningen.

Voor ontwikkelaars en producenten

U kunt gebruikmaken van onze kennis over de markt, over apparatuur en over ziektebeelden. Ook kunnen wij voor hen productevaluaties uitvoeren.

Voor opleidingen

Wij kunnen colleges verzorgen voor studenten, of bijscholingen voor docenten. Verder hebben wij voor studenten regelmatig stage- of projectplaatsen beschikbaar.

Voor onderzoekers

U kunt gebruikmaken van onze expertise en ons grote netwerk van klanten en producenten. Daarnaast kunnen wij apparatuur in bruikleen verstrekken ten behoeve van onderzoek.

ISO

Certificaat voor kwaliteitsmanagment

Sinds 2009 is rdgKompagne in het bezit van het ISO-9001 certificaat betreffende het gehanteerde kwaliteitssysteem en de toepassing ervan.

Deze certificering, NEN-EN-ISO 9001:2008, en per 2018 NEN-EN-ISO 9001:2015, geldt voor het gebied adviseren, aanpassen en leveren van communicatiehulpmiddelen, computeraanpassingen en omgevingsbedieningen voor mensen met een handicap, alsmede het verlenen van nazorg hieraan.

Dit betekent voor de relaties en klanten van rdgKompagne dat de vastgelegde werkwijze garant staat voor een gedegen procesvoering en maximaal bijdraagt aan een structurele en continue procesverbetering.

ISO certificaat