• Communicatie
  • Bediening
  • Zelfstandig leven
  • Ontwikkeling, spel en therapie
  • Adaptatietechniek

Oproep

Voor personen met een motorische en communicatieve beperking kan een systeem om binnenshuis hulp te kunnen oproepen van belang zijn. Soms is het communicatieapparaat of de omgevingsbediening al met zo’n functie uitgerust. Is dat niet het geval, dan bestaan er ook separate oproepsystemen. Daarvoor is het uiteraard belangrijk dat ze ook daadwerkelijk bediend kunnen worden. Onze oproepsystemen zijn te bedienen met een schakelaar of sensor, maar kunnen ook aangesloten worden op het communicatieapparaat, de rolstoel- of omgevingsbediening.

NB: rdgKompagne levert zelf geen alarmsystemen ter voorkoming van levensbedreigende situaties (meer informatie).

Lees verder

Om zo lang mogelijk zelfstandig thuis te kunnen blijven wonen, wordt ook vaak gebruik gemaakt van een systeem voor alarmering. Men draagt dan een alarmzender bij zich, bijv. aan een hanger om de nek, waarmee men via een meldcentrale hulp kan inschakelen. De standaard zenders van deze systemen zijn echter soms lastig te bedienen voor mensen met een beperking. Daarvoor heeft rdgKompagne ook oplossingen, in de vorm van een interface of aanpassing op maat.