• Communicatie
  • Bediening
  • Zelfstandig leven
  • Ontwikkeling, spel en therapie
  • Adaptatietechniek

SHX Interactief snoezelen in de Kinderrevalidatie

In de kinderrevalidatie worden kinderen met uiteenlopende aandoeningen en problematiek behandeld. Therapeuten en behandelaars vanuit verschillende disciplines zoals logopedie, ergotherapie en fysiotherapie, leveren een bijdrage aan het herstel of de ontwikkeling van deze kinderen. Soms gaan zij al vanaf heel jonge leeftijd naar een therapeutische peutergroep in het revalidatiecentrum waar gespecialiseerde groepsleiding hen begeleidt. Voor al deze doelgroepen en disciplines biedt een interactieve SHX snoezelruimte waardevolle aanknopingspunten om te kunnen werken aan therapeutische doelstellingen.

Neem contact met ons opVraag een offerte aan       

SHX revalidatie

Alle disciplines apart…

De interactieve elementen in een SHX ruimte kunnen door therapeuten en groepsleiding op zeer diverse manieren gebruikt worden.

De logopedist kan bijvoorbeeld werken aan het stimuleren van stemgeving of het verbeteren van de ademsteun. Kinderen kunnen activiteiten of elementen in de ruimte activeren met hun stem of zelfs het geluid van de ademhaling. Mooie beelden, licht of geluiden vormen een fijne visuele beloning voor hun inspanningen. Of gebruik de unieke SHX Proximity om communicatieve en sociale vaardigheden te vergroten, de taalontwikkeling te stimuleren en de woordenschat uit te breiden. De werking is eenvoudig: kies een fysiek voorwerp, een foto of een afbeelding. Bevestig hieraan een speciaal chipkaartje en breng het voorwerp in de buurt van de SHX Proximity. De bijbehorende reactie van de elementen in de ruimte, zoals beeld, bubbelbuis, geluid of een ventilator zal automatisch starten. Plan ook eens een groepssessie en laat de kinderen om beurten een voorwerp kiezen waarmee zij een gedeelte van een verhaal kunnen starten. Kijk, luister, ervaar en benoem wat er gebeurt in het verhaal. Stimuleer op deze manier beurtgedrag, samenwerking en aandacht hebben voor elkaar. Of oefen met sorteren en matchen door voorwerpen te zoeken die ze op de muur geprojecteerd zien. Zodra ze het goede voorwerp gevonden hebben kunnen ze de afbeelding laten reageren. Wat een mooie beloning!

Ergo- en fysiotherapeuten kunnen op verschillende manieren werken aan doelstellingen op het gebied van motoriek, coördinatie, sensorische integratie en concentratie. Zo kan een vibrerende zitzak of kussen de kinderen geluiden laten ervaren via het hele lichaam. De vibraties kunt u variëren in intensiteit en het ritme van de muziek of het geluid laten volgen. Met de SHX Proximity, maar ook met andere bedieningsvormen, kunt u werken aan motoriek en coördinatie. Varieer met de grootte en het gewicht van de voorwerpen die op de SHX Proximity gezet moeten worden zodat kinderen ervaren hoe ze deze op moeten pakken en hanteren. Breng kinderen in beweging door hen te laten rollen met een grote dobbelsteen met gekleurde vlakken om de kleuren van de bubbelbuis te veranderen. Laat ze kruipen, stappen of springen op een grote mat waarin de knoppen verwerkt zitten. Of plaats een knop simpelweg net een beetje hoger zodat ze gestimuleerd worden iets verder te reiken of op de tenen te gaan staan. U kunt uiteraard ook de elementen zelf gebruiken voor motorische oefeningen: laat bijvoorbeeld een enkele bubbel in de bubbelbuis volgen met de handen. Of plaats een spiegel naast de lichtslierten waarbij ze met de ene hand de slierten aan moeten raken en met de andere het spiegelbeeld.

Groepsleiding kan door het gebruik van eigen foto’s, filmpjes, muziek en geluiden aansluiten bij actuele thema’s uit de groep zoals de seizoenen, eten en drinken, kleuren of feestdagen. U versterkt de ervaring door de zintuigen in te schakelen en vergroot de herkenbaarheid door te kiezen voor bekende materialen die ook in de groepsruimte terugkomen. Bovendien leren de kinderen samen te werken, naar elkaar te luisteren en op de beurt te wachten of deze juist te nemen.

…of multidisciplinair

Uiteraard kunt u er ook voor kiezen om in een SHX snoezelruimte gezamenlijk aan doelstellingen te werken en zo gebruik te maken van elkaars kwaliteiten en adviezen. De logopedist kan bijvoorbeeld de groepsleiding adviseren over zinvolle activiteiten om communicatieve functies te stimuleren tijdens een sessie met de therapeutische peutergroep. Of de ergotherapeut observeert bij een sessie van de logopedist zodat zij samen beter kunnen bepalen welke interactieve elementen gebruikt kunnen worden om de aandacht en concentratie te vergroten.

Doelstellingen als het stimuleren van executieve functies, het vergroten van aandacht en concentratie en het bevorderen van eigen initiatief, zelfbewustzijn en samenwerking zijn vaak discipline-overstijgend en komen de algehele ontwikkeling van een kind ten goede. Dus laat u vooral inspireren door de multidisciplinaire mogelijkheden van een SHX snoezelruimte en stap samen over de grenzen van het eigen vakgebied!

 

Voor meer informatie of een demonstratie, neem contact op met Team UP.

Neem contact met ons opVraag een offerte aan