• Communicatie
  • Bediening
  • Zelfstandig leven
  • Ontwikkeling, spel en therapie
  • Adaptatietechniek

SHX Interactief snoezelen in het Speciaal onderwijs

Bij kinderen in het speciaal onderwijs is sprake van uiteenlopende problematiek. Zij hebben te maken met fysieke of cognitieve beperkingen, of een combinatie van beiden. Daarom leren deze kinderen niet altijd vanzelfsprekend of eenvoudig van de wereld om hen heen en moeten er andere manieren gevonden worden om hen te ondersteunen in hun leerproces. De interactieve mogelijkheden van een SHX ruimte kunnen op verrassende manieren bijdragen aan de educatieve doelstellingen van de leerlingen. Bovendien kan een sessie in een SHX snoezelruimte de concentratie verbeteren waardoor een kind daarna weer vol aandacht aan klasse-activiteiten kan deelnemen.

SHX onderwijs

Neem contact met ons opVraag een offerte aan       

Met de hele klas of individueel

Kinderen leren niet alleen van de juf of meester maar zeker ook van elkaar. Ga bijvoorbeeld eens met de hele klas aan de slag met de SHX Proximity, een uniek interactief element waarbij zowel fysieke voorwerpen als foto’s en afbeeldingen gebruikt kunnen worden. U bevestigt hieraan een speciaal chipkaartje en brengt het voorwerp in de buurt van de SHX Proximity. De bijbehorende reactie van de elementen in de ruimte, zoals beeld, licht, geluid of muziek, zal automatisch starten.

Zo kunt u voorwerpen verzamelen om een interactief verhaal tot leven te laten komen. Elk voorwerp start een gedeelte van het verhaal met afbeeldingen, filmpjes of geluiden. Laat de leerlingen experimenteren met de logische volgorde of laat hen keuzes maken uit verschillende afbeeldingen waardoor het verhaal steeds net even anders eindigt. Of creëer een activiteit rondom de seizoenen waarbij verschillende voorwerpen gesorteerd moeten worden bij het juiste seizoen. De ruimte verandert in de sfeer van lente, zomer, herfst of winter, maar alleen als de kinderen de juiste voorwerpen op de SHX Proximity leggen. Door de chipkaartjes aan het eigen lichaam van de leerlingen te bevestigen vergroot u het lichaamsbesef: bij benadering van de SHX Proximity worden de lichaamsdelen benoemd en verschijnt de foto van de leerling.

U kunt de ruimte ook gebruiken om het werkgeheugen te trainen: laat de kinderen reeksen onthouden, bijvoorbeeld in welke volgorde de kleuren van de bubbelbuis veranderen of welk element in de ruimte als volgende zal reageren. Wie onthoudt de langste reeks? Doe teloefeningen met de hoeveelheid bubbels die de bubbelbuis per keer loslaat of oefen met optelsommen door de hoeveelheid groene en blauwe bubbels bij elkaar op te laten tellen.

Maar u hoeft uiteraard niet met de hele groep tegelijk aan de slag. Sommige kinderen leren juist van wat extra individuele aandacht. Bovendien kunt u beter afstemmen op de specifieke behoeften van de individuele leerling doordat u de hoeveelheid prikkels in de SHX ruimte kunt reguleren. U kunt de ruimte ook gebruiken om spanning bij een leerling te verlagen. Na een interactieve snoezelsessie kunnen ze in de klas geconcentreerd weer deelnemen aan groepsactiviteiten.

Van klaslokaal naar snoezelruimte

De SHX software bevat veel kant-en-klare activiteiten die uw educatieve doelstellingen ondersteunen. Maar u kunt ook gebruik maken van eigen materialen zoals foto’s, afbeeldingen, muziek en geluiden. Ook vertrouwd lesmateriaal brengt u gemakkelijk over van de klas naar de SHX snoezelruimte. Als leerlingen op verschillende plekken en op verschillende manieren met dezelfde materialen aan de slag kunnen, zullen ze zich de lesstof beter eigen maken. Het vergroot de betrokkenheid bij de activiteiten en stelt u in staat om nauw aan te sluiten bij hun eigen belevingswereld.

Zo kunt u letterkaartjes gebruiken om een diavoorstelling te starten van woorden met dezelfde beginletters. Of creëer een leesactiviteit waarbij geschreven woorden bij de juiste afbeeldingen gematcht moeten worden. Scan eigen tekeningen in van de leerlingen en laat het licht in de ruimte de gebruikte kleuren volgen. Stimuleer hiermee de fantasie door te associëren rondom het onderwerp van de tekening of oefen met de verschillende kleuren. Gebruik foto’s van een bezoekje aan de kinderboerderij of de bibliotheek en laat leerlingen het uitstapje logisch navertellen. Of koppel foto’s van activiteiten in de klas, medeleerlingen of verschillende plaatsen in de school aan bijbehorende opgenomen geluiden of relevante voorwerpen. U oefent zo het ruimtelijk bewustzijn en versterkt auditieve vaardigheden.

Om op latere leeftijd te kunnen komen tot schoolse vaardigheden, maken kinderen al vanaf de geboorte een ontwikkeling door op verschillende gebieden. Denk hierbij aan de ontwikkeling van de zintuigen, het lichaamsbesef of de oog-handcoördinatie. Kinderen binnen het speciaal onderwijs ondervinden vaak problemen op een of meerdere van deze ontwikkelingsgebieden. SHX stelt u in staat om met zinvolle activiteiten aan élk van deze ontwikkelingsgebieden te werken. De relatie tussen de verschillende bouwstenen van het leer- en ontwikkelingsproces, van de sensorische systemen tot aan de cognitieve intelligentie, wordt helder weergegeven in de leerpiramide. Deze leerpiramide wordt al vele jaren wereldwijd gebruikt bij de begeleiding van leerlingen met complexe problematiek. Laat u inspireren en werk aan al die bouwstenen die uw leerlingen nodig hebben op hun weg naar schoolse vaardigheden.

De mogelijkheden om een SHX snoezelruimte in te zetten ter ondersteuning van uw educatieve doelstellingen zijn, mede door het gebruik van eigen materialen, eindeloos!

Therapie op school

Veel leerlingen in het speciaal onderwijs krijgen, naast klassikale activiteiten, ook gerichte therapie. Ook logopedisten, ergo- en fysiotherapeuten kunnen interactief snoezelen toepassen om hun therapeutische doelstellingen te ondersteunen. Zij kunnen de verschillende elementen en bedieningsvormen uitstekend inzetten voor doelen als het stimuleren van communicatieve vaardigheden en de taalontwikkeling, het vergroten van het begrip van oorzaak en gevolg, het verbeteren van de motoriek en coördinatie en het verkrijgen van inzicht in dagelijkse handelingen. Interactief snoezelen vergroot bovendien de aandacht en concentratie waardoor therapeuten gerichter kunnen werken aan de gestelde doelen. En het vormt voor leerlingen ook nog eens een leuke en waardevolle afwisseling op de reguliere therapie waardoor zij gemotiveerd blijven en enthousiast mee zullen doen!

Kijk voor meer ideeën rondom therapeutische doelstellingen op het tabblad SHX in de Revalidatie.

Snoezelen in de klas

Soms is er geen tijd om naar de SHX ruimte te gaan voor een activiteit, of er is geen budget om een complete ruimte in te richten. Het kan dan fijn zijn om te beschikken over een hoekje in de klas met een of enkele interactieve snoezelelementen. Leerlingen kunnen even tot rust komen om daarna weer met aandacht en concentratie deel te kunnen nemen aan klassikale activiteiten. Luminea en MyRoom bieden mogelijkheden voor het inrichten van zo’n hoekje in de klas.

 

Voor meer informatie of een demonstratie, neem contact op met Team UP.

Neem contact met ons opVraag een offerte aan