• Communicatie
  • Bediening
  • Zelfstandig leven
  • Ontwikkeling, spel en therapie
  • Adaptatietechniek

SHX Interactief snoezelen voor Autisme

Veel mensen met autisme ervaren zoveel prikkels uit de wereld om hen heen dat zij moeite hebben zich hierin staande te houden. Ze raken gestrest en overprikkeld en zijn hierdoor minder in staat informatie op te nemen uit hun omgeving. Maar wat nu als zij zélf controle uit kunnen oefenen op de hoeveelheid prikkels in een ruimte? Dingen die zij mooi of prettig vinden aan en uit kunnen zetten en zo steeds een stapje verder durven? Een SHX snoezelruimte maakt het mogelijk en creëert voor mensen met autisme de voorwaarden om te kunnen leren van hun omgeving en een ontwikkeling in gang te zetten.

Neem contact met ons opVraag een offerte aan       

SHX autisme

Veilige leeromgeving

Bij het inrichten van een SHX snoezelruimte kan gekozen worden uit verschillende vertrouwde snoezelelementen zoals bubbelbuizen, gekleurde lampen, een bellenblaasmachine, spiegels en zacht kleurig meubilair. Materialen die cliënten geruststellen en de zintuigen activeren. Daarnaast voegt u elementen toe die interactie stimuleren, tussen u en de cliënt en de cliënt en zijn omgeving.

Zo zijn er verschillende bedieningsvormen die tegen een stootje kunnen waarmee u of de gebruiker de elementen in de ruimte kan beïnvloeden. Hiermee kunnen cliënten bijvoorbeeld actie en reactie ontdekken doordat zij zelf de bubbelbuis aan en uit kunnen zetten of de kleur ervan kunnen kiezen. U kunt beurtgedrag stimuleren door om beurten een activiteit te starten of een verbale reactie uitlokken door een activiteit pas weer te starten als de cliënt hier op de gewenste manier om gevraagd heeft. Of u kunt cliënten emoties laten ervaren door hen kleuren te laten kiezen bij afbeeldingen van blije, verdrietige of boze mensen.

Tover de ruimte om tot een volledig prikkelarme ruimte door alleen een UV-lamp te activeren. Lichtgekleurde of fluorescerende objecten lichten op in het donker waardoor u gemakkelijker samen de aandacht hierop kunt richten. Met handschoenen, post-its of andere lichtgevende materialen die u in de ruimte of aan het eigen lichaam bevestigt, kunt u zo fascinerende aandachtsoefeningen creëren.

Door vriendelijke, geruststellende elementen te koppelen aan betekenisvolle activiteiten, creëert u een veilige leeromgeving waar cliënten zelf de controle uit kunnen oefenen op de hoeveelheid prikkels. Zo komen zij steeds een stapje verder in hun ontwikkeling.

Van concreet naar abstract

De SHX Proximity is een slim element waarbij fysieke, concrete voorwerpen gebruikt worden om de abstracte wereld beter te begrijpen. U koppelt een chipkaartje aan een zelf gekozen voorwerp en zet deze vervolgens op het oppervlak van de SHX Proximity. Automatisch start een activiteit die verband houdt met het voorwerp.

Verzamel bijvoorbeeld verschillende voorwerpen die ieder een stukje van een verhaal opstarten. Laat de cliënten gezamenlijk experimenteren met de logische volgorde van het verhaal terwijl u onderling beurtgedrag en communicatieve functies stimuleert. Of laat cliënten de seizoenen ervaren door voorwerpen te kiezen als een bakje met zand of enkele bloemen waarmee de ruimte in zomerse of lentesfeer verandert: er start een filmpje, de kleur van het licht verandert of er waait een aangenaam briesje van de ventilator. Voorwerpen met eigenschappen en structuren zoals hard, ruw of koud laat u op de tast verkennen en via de SHX Proximity koppelen aan beelden en geluiden die deze eigenschappen versterken of op verschillende manier verbeelden. Het activeren van de tastzin draagt bovendien bij aan het internaliseren van de leerervaring.

De SHX Proximity helpt mensen met autisme de stap te maken van concrete materialen naar de meer abstracte wereld om hen heen.

Herkenbaar en vertrouwd

Naast de standaardactiviteiten kunt u met de SHX software ook eigen foto’s, afbeeldingen en geluiden van de cliënten zelf gebruiken om activiteiten te creëren. Wat kan het fijn en geruststellend zijn om je eigen knuffel of je favoriete speeltje te zien verschijnen als je op de knop drukt. Of die muziek te kunnen starten waar je zo van houdt terwijl de bubbelbuis in je favoriete kleur verandert en de bubbels meedansen op het ritme. Het gebruik van eigen materiaal zorgt voor houvast en herkenning: het stimuleert gebruikers om initiatief te nemen en biedt meteen aanknopingspunten voor interactie. Het stelt u in staat om nauw aan te sluiten bij de individuele belevingswereld en interesses van uw cliënten.

Therapeutisch en educatief

Door de veelzijdigheid die een SHX snoezelruimte kan bieden is het eenvoudig om therapeutische en educatieve doelen te koppelen aan activiteiten. Het zelf kunnen activeren van de verschillende elementen stimuleert cliënten tot het nemen van initiatief. Bent u met een groep in de ruimte? Geef iedereen dan een beurt en bevorder zo de samenwerking en het beurtgedrag.

De aansprekende materialen bieden aanknopingspunten om communicatieve functies te stimuleren, de taalontwikkeling te ondersteunen of de concentratie te vergroten. Goed gekozen activiteiten of herkenbare materialen bieden mogelijkheden om te oefenen met sociale vaardigheden in een veilige omgeving die precies kan worden afgestemd op de hoeveelheid prikkels die uw cliënten op dat moment aankunnen.

Om uiteindelijk te kunnen komen tot schoolse vaardigheden, maken kinderen al vanaf de geboorte een ontwikkeling door op verschillende gebieden. Denk hierbij aan de ontwikkeling van de zintuigen, het lichaamsbesef of de oog-handcoördinatie. Bij mensen met autisme verloopt de ontwikkeling van deze leergebieden niet altijd vanzelfsprekend: er treden hiaten op of vaardigheden worden slechts moeizaam verworven. SHX stelt u in staat om met zinvolle activiteiten élk van deze ontwikkelingsgebieden te stimuleren. De relatie tussen de verschillende bouwstenen van het leer- en ontwikkelingsproces, van de sensorische systemen tot aan de cognitieve intelligentie, wordt helder weergegeven in deze leerpiramide. De leerpiramide wordt al vele jaren wereldwijd gebruikt bij de begeleiding van cliënten met complexe problematiek. Laat u inspireren door de piramide en kies passende activiteiten uit het kant-en-klare aanbod óf creëer uw eigen activiteiten, op het juiste niveau en met de juiste hoeveelheid prikkels!

Ook voor thuis of in de klas

SHX biedt ook mogelijkheden om de voordelen van interactief snoezelen toe te passen in een kleine situatie zoals in de eigen slaapkamer of in de klas. Lees alles over de mogelijkheden van Luminea en MyRoom op het tabblad SHX voor Thuis.

 

Voor meer informatie of een demonstratie, neem contact op met Team UP.

Neem contact met ons opVraag een offerte aan