• Communicatie
  • Bediening
  • Zelfstandig leven
  • Ontwikkeling, spel en therapie
  • Adaptatietechniek
SymbolStix mijn hulpmiddel

Naar een betere vergoeding van spraakcomputers

16-02-2024

Gisteren werd in de Tweede Kamer een amendement aangenomen ten behoeve van de vergoeding van spraakhulpmiddelen voor mensen die in een WLZ-instelling verblijven. Hoewel er in 2022 een coulanceregeling kwam vanuit de Zorgkantoren, is gebleken dat cliënten in WLZ-instellingen vaak nog steeds niet de noodzakelijke hulpmiddelen krijgen. Met het amendement is nu geregeld dat er 1,8 miljoen van de VWS-begroting beschikbaar komt voor spraakhulpmiddelen voor WLZ-cliënten.

De bal ligt nu bij de NZa om de praktische uitvoering van dit amendement te onderzoeken. Daarvoor is o.a. aan belangenvereniging ISAAC-nf en branchevereniging Lacoh om input gevraagd.

Wij vertrouwen erop voor de zomer inzicht te krijgen in hoe de nieuwe regeling eruit gaat zien. We hopen en verwachten dat de huidige coulanceregeling vervangen zal gaan worden door bovenbudgettaire financiering.

Hoewel we de exacte regeling nog moeten afwachten, zijn we heel blij met dit besluit van de Tweede Kamer. Met dank aan de inspanningen van ISAAC-nf en kamerlid Lisa Westerveld.

Naast dit amendement stemde de Tweede Kamer vorige maand ook al in met een motie voor de vergoeding van de software én de hardware, wanneer een communicatiehulpmiddel noodzakelijk is, want ook dat is helaas niet meer vanzelfsprekend. Lees meer hierover op de website van ISAAC-nf.