• Communicatie
  • Bediening
  • Zelfstandig leven
  • Ontwikkeling, spel en therapie
  • Adaptatietechniek

Links

rdgKompagne

Webwinkel: webshop.rdgkompagne.nl
Webshop Eelke Verschuur: www.eelkeverschuur.nl
Expertisecentrum Oogbesturing: www.oogbesturing.nl
Interactief snoezelen: www.interactiefsnoezelen.nl
Cognitieve ondersteuning: www.lineairetijd.nl
YouTube: youtube.com/user/rdgkompagne1
LinkedIn: nl.linkedin.com/company/rdgkompagne
Facebook: facebook.com/rdgKompagne.nl
Instagram: instagram.com/rdgkompagne
DATEurope: www.dateurope.com

Hulpmiddelen

Regelhulp: www.regelhulp.nl
Een goed hulpmiddel: www.eengoedhulpmiddel.nl
Vilans Hulpmiddelenwijzer: www.hulpmiddelenwijzer.nl

Regelgeving

Hulpmiddelen Informatie Centrum (NTAC): www.ntac.nl
Centrum Indicatiestelling Zorg: www.ciz.nl
Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport: www.minvws.nl
Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO): www.wmo-info.nlwww.wmo-uitleg.nl

Patienten- en belangenverenigingen

Nederlandse afdeling van de International Society for Augmentative and Alternative Communication (ISAAC):
www.isaac-nf.nl
Spierziekten Nederland: www.spierziekten.nl
Vereniging van motorisch gehandicapten en hun ouders (BOSK): www.bosk.nl
Ieder(in), netwerk voor mensen met een beperking of chronische ziekte: www.iederin.nl
Stichting het Gehandicapte Kind: www.gehandicaptekind.nl
Dwarslaesie organisatie Nederland: www.dwarslaesie.nl
Multiple Sclerose vereniging: www.msvereniging.nl
Stichting ALS: www.als.nl
Stichting ALS op de weg: www.alsopdeweg.nl
Vereniging van Huntington: www.huntington.nl
Stichting Unlocked (Locked-In syndroom): www.stichtingunlocked.nl
Hersenstichting Nederland: www.hersenstichting.nl
Samenwerkende hersenletselverenigingen (SHV): www.hersenletsel.nl
Duchenne Parent Project: www.duchenne.nl
Nederlandse Rett Syndroom Vereniging: www.rett.nl
Balans, vereniging voor ouders van kinderen met leer- of gedragsproblemen: www.balansdigitaal.nl
Seniorenweb: www.seniorenweb.nl
Belangenvereniging voor mensen met een PGB: www.pgb.nl
Platform voor jong volwassenen met een arbeidsbeperking: www.swink.nl

Websites voor mensen met een verstandelijke beperking

Wai-not: www.wai-not.be
Steffie: www.steffie.nl

Activiteiten en materialen

Paginasets voor Tobii Dynavox Communicator en Compass: www.mytobiidynavox.com/pagesetcentral
Vocabulaires en activiteiten voor Mind Express: www.mind-express.com
Gratis pictomateriaal: www.sclera.be
Ideeën voor activiteiten met aangepast spelmateriaal (Engelstalig): https://www.ablenetinc.com/remarkable-ideas/
Sprekende boeken: www.hetsprekendboek.nl

Beurzen

Support: https://www.supportbeurs.nl/
Zorgtotaal: www.zorgtotaal.nl
Rehacare: www.rehacare.de