• Communicatie
  • Bediening
  • Zelfstandig leven
  • Ontwikkeling, spel en therapie
  • Adaptatietechniek
zorgkantoor

Wijziging WLZ-vergoeding communicatiehulpmiddelen

04-01-2022

Cliënten die wonen in een WLZ-instelling zijn voor de vergoeding van communicatiehulpmiddelen (in eerste instantie) aangewezen op de zorginstelling. Communicatiehulpmiddelen komen volgens de wet namelijk niet in aanmerking voor bovenbudgettaire vergoeding door het zorgkantoor. Echter, in de loop van de afgelopen jaren zijn er uitvoeringsverschillen ontstaan tussen de verschillende zorgkantoren. Dit als gevolg van interpretatie van de wet en uitspraken van Zorginstituut Nederland. De zorgkantoren hebben daarom samen afgesproken om voortaan op dezelfde manier om te gaan met de vergoeding van spraakvervangende hulpmiddelen.

De landelijk lijn spraakvervangende hulpmiddelen

De landelijke lijn per 2022 is dat spraakvervangende hulpmiddelen behoren tot het instellingsbudget en niet behoren tot de persoonsgebonden hulpmiddelen. Spraakvervangende hulpmiddelen worden daarom bekostigd uit het eigen budget van de instellingen. Echter:

  • Zorgkantoren zijn het erover eens dat zij, bij een onderbouwde aanvraag op de noodzaak voor het gebruik van een communicatiehulpmiddel door een WLZ-cliënt (die behandeling en verblijf verzilvert in een WLZ-instelling), uit coulance een deel van de kosten bovenbudgettair willen gaan vergoeden.
  • Zorgkantoren zijn het erover eens dat, gezien de hoogte van de kosten van een communicatiehulpmiddel, de instelling voor de volledige bekostiging ervan onvoldoende middelen beschikbaar heeft vanuit de gemiddelde ZZP-bekostiging.
  • Zorgkantoren willen de instelling in voorkomende gevallen een redelijke bijdrage in de kosten bieden, zijnde coulancehalve 50% van het offertebedrag, tot een maximum van €5000, dat betrekking heeft op de aanschaf van een hulpmiddel voor primaire communicatie. Het gaat om een eenmalige vergoeding per 5 jaar. Om in aanmerking te komen moet er in principe gebruik gemaakt worden van gecontracteerde partijen.
  • Instelling is eigenaar van het hulpmiddel.
  • Aanpassingen en reparaties zijn voor kosten van de zorginstelling.

Gevolgen

Deze nieuwe werkwijze zal gevolgen hebben voor alle WLZ-instellingen. rdgKompagne kan u ondersteunen bij de aanvraag en gaat ook graag met aanvragers in gesprek, om te horen wat dit voor u betekent en hoe we samen tot de beste oplossing kunnen komen voor de instelling én de cliënt. Neem voor meer informatie contact op met uw adviseur.