• Communicatie
  • Bediening
  • Zelfstandig leven
  • Ontwikkeling, spel en therapie
  • Adaptatietechniek

Kojo voor therapie

Met oogbesturing kunt u uw cliënten met zeer ernstige beperkingen toegang geven tot dagbesteding, communicatie en computerbesturing. De ene gebruiker zal hierin verder komen dan de andere, maar voor alle cliënten geldt dat zij bepaalde basisvaardigheden nodig hebben om gebruik te kunnen maken van oogbesturing. Zo moeten zij allereerst interesse tonen voor het scherm. Dan moeten ze ontdekken hoe zij met hun blik objecten op het scherm kunnen laten reageren. In een later stadium leren ze dan hoe zij door hun blik te fixeren objecten kunnen kiezen en verplaatsen. Deze vaardigheden vergen oefening en herhaling en vragen deskundige begeleiding, bijvoorbeeld door een logopedist, ergotherapeut of een begeleider die kennis heeft van oogbesturing. De adviseurs van rdgKompagne kunnen u hierin opleiden.

Neem contact met ons op

Vraag een offerte aan       

 

Softwarepakketten die goed bruikbaar zijn voor het trainen van oogbesturingsvaardigheden zijn bijvoorbeeld Sensory Eye FX 2Magic Eye FXLook to LearnEyeGaze Learning Curve en Eyefeel. Deze spelsoftware is vaak logisch en overzichtelijk ingedeeld in verschillende vaardigheidsniveaus waarmee spelenderwijs oogbesturing getraind kan worden.

Zodra een cliënt voldoende basisvaardigheden beheerst, kunt u bekijken of ook andere doelstellingen haalbaar zijn. Zou de gebruiker bijvoorbeeld met behulp van oogbesturing met de omgeving kunnen communiceren? U kunt dan met Kojo werken aan het stimuleren van communicatieve vaardigheden zoals beurtnemen en het aangaan van interactie. Ook kunt u aan de slag gaan met het uitbreiden van de woordenschat in een communicatiekaart of het leren combineren van woorden tot eenvoudige zinnen.

Een andere mogelijke doelstelling is het invulling geven aan (zelfstandige) dagbesteding. Een pakket als Acticomm Active biedt mogelijkheden voor het afspelen van muziek, het bekijken van foto’s of het spelen van een spelletje. Maar ook de eerdergenoemde spelsoftwarepakketten bieden veel leuke mogelijkheden voor (zelfstandige) dagbesteding. U kunt als therapeut samen met de gebruikers de vele mogelijkheden verkennen en hen leren hier, al dan niet zelfstandig, mee om te gaan.