• Communicatie
  • Bediening
  • Zelfstandig leven
  • Ontwikkeling, spel en therapie
  • Adaptatietechniek

Kojo voor dagbesteding

Veel mensen met een ernstige meervoudige beperking zijn voor hun dagbesteding afhankelijk van anderen. Het is voor hen vaak niet mogelijk om volledig zelfstandig een activiteit uit voeren of te kiezen. Invulling kunnen geven aan je eigen dagbesteding, waarbij je zelf de regie in handen hebt, geeft een gevoel van eigenwaarde en zelfrespect. Kojo kan hierbij een cruciale rol spelen.

Neem contact met ons op

Vraag een offerte aan       

 

Niet alle cliënten die gebruik kunnen maken van oogbesturing, zijn in staat om volledig zelfstandig invulling te geven aan een activiteit. Toch kunnen ook zij met een Kojo in de woongroep, het activiteitencentrum of het klaslokaal, wel een zekere mate van zelfstandigheid laten zien. Start bijvoorbeeld voor hen de activiteit die ze leuk vinden en wacht af of ze uit zichzelf de activiteit gaan doen. Gun ze een beetje tijd, kijk wat er gebeurt, en laat u verrassen door wat sommige cliënten zelfstandig blijken te kunnen!

Er zijn verschillende gradaties van zelfstandige dagbesteding: van het slechts uitvoeren eenvoudige activiteiten tot het volledig zelfstandig kiezen en bezig zijn. Ook zijn er variaties in dagbesteding mogelijk: voor sommige cliënten is een eenvoudige activiteit uit de spelpakketten zoals Look to LearnSensory Eye FX 2 of Magic Eye FX voldoende, anderen kunnen helemaal zelf een filmpje starten of foto’s bekijken met de Acticomm Active software, of zelfs zelfstandig surfen op het internet. Heb er vertrouwen in dat uw cliënt het kan, want zelfs al lijken de stappen soms klein, het plezier dat oogbesturing kan brengen is vaak ongekend groot.

Wàt de favoriete dagbesteding van je cliënten ook is, Kojo maakt het mogelijk en opent de wereld!