• Communicatie
  • Bediening
  • Zelfstandig leven
  • Ontwikkeling, spel en therapie
  • Adaptatietechniek

Ontwikkeling

DIGIwand is ontwikkeld door Buro BIG, in een co-creatieproject met zorginstelling Sherpa.

Buro BIG, in de persoon van José van den Berg, maakt visuele content voor ruimtelijke beleving. Met een achtergrond als televisievormgever creëert José grote interactieve wanden, in opdracht van musea en opdrachtgevers met speciale interactieve communicatiewensen.

Neem contact met ons op

Vraag een offerte aan       

DIGIwand José van den Berg

Idee

Het idee voor de DIGIwand ontstond toen José in gesprek raakte met Herman Fabriek van Sherpa. Herman: “José vertelde dat ze een opdracht had om een interactieve wand voor een museum te maken, waarbij op een gewone muur door middel van aanraking cartoons geactiveerd worden. Ik was meteen geïnteresseerd, omdat dit een gewone muur betrof.”

José: “Vooral het onverwoestbare van een gewone muur is voor Herman en mij een belangrijk gegeven, er wordt bij ons beiden op de werkvloer regelmatig iets vernield. In de museumwereld gebeurt dat uit baldadigheid, maar op de werkplek van Herman ligt de oorzaak iets complexer.”

Die werkplek van Herman is een woning voor mensen met moeilijk verstaanbaar gedrag (MVG). Herman: “Kort gezegd hebben deze cliënten een ingewikkelde hulpvraag. Wanneer deze hulpvraag niet juist of tijdig beantwoord wordt, kunnen er situaties ontstaan waarbij de cliënten hun spanning uiten, en dat kan gevolgen hebben voor de fysieke omgeving. Vandaar dat een bestaande wand waarop geprojecteerd wordt een kwalitatieve oplossing is met een lange levensduur.”

José: “Na een bezoek aan de woongroep was ik erg onder de indruk van de woonomgeving waar duidelijk aan de inrichting en maatregelen te zien is dat iedere bewoner een eigen specifieke eis stelt aan zijn wooncontext.”

Wensen

Door hun complexe problematiek konden de cliënten van Herman nog maar in beperkte mate profiteren van de moderne mogelijkheden van internet en computers of tablets. Doordat deze middelen vrij kostbaar zijn en gevoelig voor schade, bijvoorbeeld bij vallen van het apparaat of weggooien, werden ze nog niet of nauwelijks aangeboden aan cliënten met MVG. Daardoor konden cliënten nog weinig deelnemen aan activiteiten op dat vlak.

Ook voor sommige ondersteuningsfuncties was een omslag naar digitale middelen gewenst. Zo was Herman al langere tijd op zoek naar een digitale oplossing voor de dagplanning. Het systeem met pictogrammen op een magneetstrip was voor deze cliënten eigenlijk te kwetsbaar. Cliënten waren niet altijd in staat om zelf de pictogrammen te pakken en hun dagprogramma te vullen, maar ook moesten de picto’s in de sorteerbak regelmatig opnieuw gesorteerd worden, nadat de bak weer ‘MVG vliegles’ had gekregen, aldus de begeleiding.

Binnen Sherpa had dit punt al enige tijd de aandacht, met de intentie ook deze cliënten meer toegang te bieden tot de digitale mogelijkheden.

“Laten we van muren deuren maken.

Co-creatie

Herman en José werkten hun plannen verder uit en dankzij financiering door het mr. Roelsefonds kon een tweejarig co-creatieproject van start. Gedurende het project werd doorlopend getest op de woongroep. Zo is een digitaal hulpmiddel ontstaan waarmee zelfs de meest kwetsbare doelgroep veilig kan meegenieten van dit digitale tijdperk.

José: “Het ontwikkelen van de DIGIwand is een waardevolle uitdaging geweest, op meer gebieden dan alleen contentcreatie. De gebruiker en zijn omgeving zorgen voor de diepgang in het co-designen. In mijn persoonlijke omgeving word ik vaak met moeilijk verstaanbaar gedrag geconfronteerd, de interactie daarmee boeit mij enorm. Het is mooi om bij te kunnen dragen aan een stuk visuele communicatie voor mensen die leven met de grootste uitdaging op dit vlak.”

Samen sterk

In 2023 is Buro BIG een samenwerking aangegaan met rdgKompagne voor de levering, ondersteuning en doorontwikkeling van dit unieke product. Bent u ook geïnteresseerd in de DIGIwand, dan kunt u terecht bij rdgKompagne voor informatie, advies, demonstraties, offertes, installatie en ondersteuning. Voor trainingen, persoonlijke invulling en apps op maat blijft José van den Berg nauw bij het hele proces betrokken. rdgKompagne is blij een bijdrage te kunnen leveren aan het welzijn van deze uitdagende doelgroep!