• Communicatie
  • Bediening
  • Zelfstandig leven
  • Ontwikkeling, spel en therapie
  • Adaptatietechniek

Doelgroep

MVG/EVB+

DIGIwand is speciaal ontwikkeld voor mensen met moeilijk verstaanbaar gedrag (MVG) en/of problemen in de prikkelverwerking, in combinatie met een verstandelijke beperking (EVB+ of SGEVG). Deze mensen wonen doorgaans beschermd in kleinschalige woonvormen, met intensieve begeleiding, verzorging en gedragsregulering. In de praktijk komt dat veelal neer op 1-op-1 of zelfs 2-op-1 begeleiding. Huis en -slaapkamers zijn ingericht met zwaar meubilair en vrij gemaakt van voorwerpen die kapot of los kunnen, of waarmee men kan gooien en zichzelf of anderen kan bezeren. Het is dan ook moeilijk deze cliënten de zo noodzakelijke middelen te bieden voor structuur, ontspanning of communicatie. Als probleemgedrag ontstaat, kunnen begeleiders zich genoodzaakt voelen de vrijheid van hun cliënt te beperken door maatregelen als afzondering en fixatie. Dat is natuurlijk iets wat geen enkele begeleider graag doet.

DIGIwand is dat hulpmiddel dat wél helemaal veilig kan worden toegepast. Dankzij DIGIwand kunnen ook cliënten met MVG/EVB+ volop toegang krijgen tot de moderne mogelijkheden van computers en internet. DIGIwand verhoogt het welzijn van deze cliënten door het geven van regie, overzicht, ontspanning, een huiselijk gevoel, cognitieve stimulatie, meer contact met familie en betere voorbereiding op activiteiten. Daarmee kan DIGIwand cliënten de rust en emotieregulatie geven die probleemgedrag helpt voorkomen, een negatieve spiraal kan doorbreken en/of ontwikkeling mogelijk maakt.

Neem contact met ons op

Vraag een offerte aan       

Hulpvraag

Omdat elke cliënt uniek is, wordt DIGIwand altijd op maat voor de cliënt ingericht, helemaal passend bij zijn of haar specifieke hulpvraag. Daardoor is de wand zeker ook voor andere doelgroepen inzetbaar.

Meerzorg

In de Monitor Gehandicaptenzorg 2020 uitte de NZa zorgen over de betaalbaarheid van de zorg voor deze cliënten: “Meerzorg en hogere ZZP’s zijn de afgelopen jaren duidelijk toegenomen en daarbij lijkt meerzorg een structureler karakter te krijgen. Het merendeel van de uitgaven (91%) aan meerzorg gaat naar cliënten met een verstandelijke handicap met een zware gedragsstoornis met name naar cliënten met VG7.”

DIGIwand kan behalve aan de kwaliteit ook een bijdrage leveren aan de betaalbaarheid en kosteneffectiviteit van de zorg.

 

“Hij is sinds de DIGIwand een meer voorspelbare cliënt geworden, hij heeft minder heftige uitbarstingen.”