• Communicatie
  • Bediening
  • Zelfstandig leven
  • Ontwikkeling, spel en therapie
  • Adaptatietechniek

Proloquo4Text

App voor het inrichten van een iPad als tekstgebaseerd communicatiehulpmiddel.

Lees meer over dit type hulpmiddel: SoftwareVocabulaires

  • Omschrijving

Communicatieapp

Proloquo4Text is een app waarmee de iPad kan worden ingericht als tekstgebaseerd communicatiehulpmiddel. De app bestaat uit een tekstinvoerveld, een schermtoetsenbord, twee “snelblokken” en synthetische spraak. In de snelblokken kan snel gewisseld worden tussen de blokken Snelspraak, Zinnen, Zinsvoorspelling, Woordvoorspelling en Geschiedenis. Deze kunnen gebruikt worden om de tekstinvoer te versnellen.

Uitgebreide informatie