• Communicatie
  • Bediening
  • Zelfstandig leven
  • Ontwikkeling, spel en therapie
  • Adaptatietechniek
SHX MyRoom

Wist u dat…

03-02-2016

… een interactieve snoezelruimte ook van therapeutische waarde kan zijn voor mensen met autisme, spierziektes of psychiatrische aandoeningen?

Snoezelen werkt ontspannend, kan probleemgedrag reduceren, concentratie en alertheid bevorderen en het algehele welbevinden verbeteren. De rustgevende omgeving kan spierspanningen reduceren bij mensen met o.a. MS en Parkinson, maar ook bijvoorbeeld bij autisme.

Voor deze groepen kan het echter cruciaal zijn dat zij zelf de sfeer kunnen bepalen. Met SHX MyRoom! heeft de gebruiker zelf controle over zijn snoezelruimte, zodat hij beelden, geluiden en stimuli kan afstemmen op de eigen interesses en stemming.

Het hebben van een ontspanningsruimte in de eigen (slaap)kamer kan van grote toegevoegde waarde zijn. Met SHX MyRoom! richt u eenvoudig een kleinschalige persoonlijke ruimte in, passend bij de eigen doelstelling.

Voorbeelden uit de praktijk

SHX MyRoom! wordt onder andere succesvol ingezet om personen met autisme te trainen meer zelfstandig activiteiten uit te voeren in de eigen kamer en zich langere tijd zelf te leren vermaken. De activiteiten kunnen zonder hulp gestart worden, vragen aandacht en bevorderen de concentratie.

Een ander praktijkvoorbeeld komt van een volwassen man met vergevorderde MS. Vroeger keek hij graag tv, maar tegenwoordig geeft deze hem teveel prikkels en keuzes. Hij geeft nu de voorkeur aan eenvoudigere stimuli ter ontspanning en gebruikt daarvoor SHX MyRoom! met zijn eigen beelden, geluiden en ervaringen. Overdag werkt hij nog voor zijn familiebedrijf, maar elke middag brengt hij enige tijd door in zijn ontspanningsruimte, waarna hij weer uitgerust verder kan met de dag.

Meer informatie over SHX…