• Communicatie
  • Bediening
  • Zelfstandig leven
  • Ontwikkeling, spel en therapie
  • Adaptatietechniek
Tobii GazeViewer

Tobii lanceert Gaze Viewer

28-04-2014

Tobii lanceerde dit weekend de unieke analysesoftware Gaze Viewer. Gaze Viewer kan door het volgen en vastleggen van oogbewegingen meer inzicht geven in de vermogens van personen die deze voorheen niet aan de buitenwereld konden laten zien. Denk bijvoorbeeld aan personen met een laag ontwikkelingsniveau, dementie, autisme of afasie. Gaze Viewer is speciaal ontwikkeld voor alle therapeuten, leerkrachten, adviseurs, begeleiders en andere hulpverleners die meer inzicht willen krijgen in het cognitieve en communicatieve niveau van hun cliënten.

Gaze Viewer registreert oogbewegingen en legt deze vast, zodat u het scherm kunt zien door de ogen van uw cliënt. Gaze Viewer draait over elke andere software heen en neemt oogbewegingen op, samen met de bijbehorende schermbeelden en het geluid. Zo kunt u vaststellen naar welke afbeeldingen of gebieden de gebruiker heeft gekeken, hoe lang en in welke volgorde. Niet alleen het computergeluid, maar ook het omgevingsgeluid wordt opgenomen, zodat ook is vast te stellen hoe een cliënt reageert op wat u zegt.

Dit alles kan inzicht geven in het denkproces, de zoekstrategie en het communicatieniveau van de gebruiker. Zo kan Tobii Gaze Viewer bijvoorbeeld gebruikt worden om te bepalen of een gebruiker met oogbesturing kan omgaan, kan categoriseren, symbolen begrijpt of begrijpt wat u zegt.

Oogbewegingen kunnen “live” worden weergegeven, maar ook samen met het beeld en geluid als video worden opgeslagen. De bekeken gebieden en oogbewegingen worden dan weergegeven als heat map en/of in de vorm van een lijndiagram. Ook is het mogelijk om afzonderlijke frames als afbeeldingen op te slaan.

Meer informatie…

Kom Gaze Viewer zelf uitproberen op de Support Beurs.