Expertise

Het adviesteam van rdgKompagne bestaat uit een groep professionals met een gezamenlijke ervaring van ruim 100 jaar en achtergronden in bewegingstechnologie, ergotherapie en logopedie. Wij vinden het belangrijk voortdurend te werken aan het op peil houden en uitbouwen van onze expertise en geven daaraan dan ook hoge prioriteit. Hiertoe maken wij onder andere onderdeel uit van ARKOM, een samenwerkingsverband met partners uit Duitsland, Zwitserland en Oostenrijk, met als doel het verbeteren en verbreden van kennis en ervaring op het gebied van ondersteunde communicatie vanuit internationaal perspectief.

rdgKompagne vervult graag een voortrekkersrol en houdt dan ook altijd de blik gericht op de buitenwereld en op de toekomst. Wel vinden wij het belangrijk om nieuwe hulpmiddelen uitgebreid en kritisch te evalueren, alvorens ze te introduceren. Daarbij kijken wij zowel naar technische stabiliteit en functionaliteit, als naar bruikbaarheid voor de doelgroep. Wanneer wij er dus voor kiezen een hulpmiddel wel of juist (nog) niet in ons aanbod op te nemen, dan is dat altijd een weloverwogen beslissing.

Bij het zoeken naar oplossingen en introduceren van nieuwe hulpmiddelen kunnen wij gebruikmaken van een groot wereldwijd netwerk. Elk van onze adviseurs is bovendien productspecialist van een specifieke productgroep en onderhoudt hiervoor nauw contact met ontwikkelaars en leveranciers. Hierdoor zijn wij altijd goed op de hoogte van de laatste ontwikkelingen en nieuwste mogelijkheden. Daarnaast werken wij nauw samen met instellingen, hogescholen en universiteiten, en hebben wij door de jaren heen een waardevolle band opgebouwd met veel cliënten en therapeuten.

Op het gebied van oogbesturing is rdgKompagne hét expertisecentrum in Nederland. In de 15 jaar dat rdgKompagne al met oogbesturing werkt, hebben wij de techniek sterk zien verbeteren, waardoor deze voor steeds meer mensen in meer situaties kan worden ingezet. Het blijft echter een complexe techniek. Middels een aparte website en een aanvullend dienstenpakket wil rdgKompagne gebruikers van oogbesturing extra ondersteunen en therapeuten, begeleiders en leerkrachten faciliteren. Ook geven wij informatie en demonstraties aan alle belangstellenden. Lees meer op www.oogbesturing.nl.

Wij zetten onze expertise graag voor u in, of u nu professional bent of cliënt.