• Communicatie
  • Bediening
  • Zelfstandig leven
  • Ontwikkeling, spel en therapie
  • Adaptatietechniek
TouchToTell

Nieuwe cursus TouchToTell

26-04-2017

Op donderdag 22 juni verzorgen wij voor de eerste keer de “Basiscursus TouchToTell”.

TouchToTell is een communicatie-app voor de iPad, met een unieke ingebouwde methode om oefenen van taal te combineren met de totstandkoming van een persoonlijk vocabulaire. Spraak en taalbegrip worden functioneel getraind. Gelijktijdig ontstaat stap voor stap een persoonlijk communicatiehulpmiddel. Voor het trainen van spraak en taalbegrip bevat de app een grote hoeveelheid oefeningen en heeft het vocabulaire een doordachte opbouw met een vaste structuur, die meegroeit met het begripsniveau van de cliënt of leerling. Door deze unieke opzet vormt TouchToTell voor logopedisten een tijdbesparende en zeer functionele behandelmethode.

In de Basiscursus TouchToTell leert u de uitgebreide mogelijkheden van TouchToTell kennen en leert u hoe u deze kunt inzetten om uw cliënt optimaal te begeleiden. U leert hoe u TouchToTell op verschillende manieren kunt gebruiken ter bevordering van spraak en taalbegrip en hoe u de cliënt of leerling kunt stimuleren zelf te oefenen.

De cursus is niet alleen geschikt voor logopedisten, maar ook voor andere therapeuten, leerkrachten en persoonlijk begeleiders die met TouchToTell te maken hebben of krijgen.

De cursus wordt gegeven door Esther Smolders, logopedist en ontwikkelaar van de TouchToTell app.

Meer informatie, data en aanmelding.