• Communicatie
  • Bediening
  • Zelfstandig leven
  • Ontwikkeling, spel en therapie
  • Adaptatietechniek
Workshop rdgKompagne

Nieuwe cursus: Ondersteunde communicatie bij EMB

13-04-2017

Op donderdag 23 juni geven wij voor de eerste keer onze nieuwe cursus Ondersteunde communicatie bij EMB, van theorie naar praktijk.

Deze cursus is gericht op logopedisten en geeft een uitgebreid overzicht van diagnostische onderzoeken/testen, behandelmogelijkheden en hulpmiddelen voor het behandelen en begeleiden van kinderen en volwassenen met ernstige meervoudige beperkingen.

Aan bod komen de theoretische aspecten van onderzoek en diagnostiek, evenals de theorieën rondom behandeling van de EMB-doelgroep. Daarnaast zal de theorie toegepast worden op zelf ingebrachte casussen en beeldmateriaal, en wordt gekeken naar de mogelijkheden van ontwikkelingsgerichte hulpmiddelen en communicatiehulpmiddelen.

Voor deze cursus is accreditatie in aanvraag.

Meer informatie en aanmelding…