• Communicatie
  • Bediening
  • Zelfstandig leven
  • Ontwikkeling, spel en therapie
  • Adaptatietechniek
Oogbesturing op de Intensive Care

Meer aandacht voor oogbesturing op de IC

18-10-2023

Naar aanleiding van de positieve ervaringen van het Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis heeft de projectgroep ‘Communicatie met een patiënt aan de beademingsmachine’ van de Stichting FCIC de mogelijkheden van oogbesturing op de Intensive Care opnieuw onder de loep genomen.

FCIC is een stichting waarin patiënten, IC-professionals en wetenschappers hun krachten bundelen om samen de impact van een IC-opname te beperken. De projectgroep heeft als doelstelling de communicatie met een wakkere patiënt aan de beademingsmachine te verbeteren:

“Communicatieproblemen behoren tot de meest voorkomende uitdagingen die gemeld worden door IC-patiënten met mechanische beademing. Dit kan heel beangstigende en frustrerende situaties geven voor wakkere patiënten. Patiëntvertegenwoordigers, verpleegkundigen, ergotherapeuten, logopedisten, intensivisten en anderen werken samen om dit probleem aan te pakken en om de ervaring en de kwaliteit van de kritieke zorg voor patiënten en naasten te verbeteren.”

De groep houdt zich o.a. bezig met bewustwording, informatieverstrekking, onderwijs, en inventarisatie en advisering van hulpmiddelen. Eerder was de projectgroep nog terughoudend ten opzichte van oogbesturing, omdat trajecten vaak op praktische zaken vastliepen, zoals de financiering. Die ervaring had rdgKompagne ook, vooral doordat oogbesturing vaak pas overwogen wordt als een patiënt het nodig heeft en dan ben je (zeker voor een aanvraag bij de zorgverzekeraar) eigenlijk al te laat. Mede naar aanleiding van de ervaringen van het ETZ is de FCIC-projectgroep hierover met rdgKompagne in gesprek gegaan, waarbij rdgKompagne heeft verteld over alternatieve financieringsmogelijkheden en het belang van een goede implementatie. Oogbesturing heeft nu een welverdiende plek gekregen op de website van FCIC en is ook toegevoegd aan de instructiekaart voor zorgpersoneel.