• Communicatie
  • Bediening
  • Zelfstandig leven
  • Ontwikkeling, spel en therapie
  • Adaptatietechniek
Kidzplanner

Dagplanner met emoties

15-07-2020

De afgelopen maanden werkte onze productontwikkelaar Paco samen met Iris Levi van Logopret aan de KidzPlanner: een unieke nieuwe dagplanner die activiteiten koppelt aan emoties.

Logopedist Iris Levi miste in haar praktijk een goed hulpmiddel om kinderen adequaat te leren omgaan met en uiten van emoties. Taalontwikkeling speelt hierbij een belangrijke rol. Voorwaarden om emoties te kunnen begrijpen zijn gevoelens kunnen koppelen aan de sociale context, kunnen leren van volwassenen, en gevoelens met een taal onder woorden kunnen brengen. Dit gegeven zette Iris om in het idee voor de KidzPlanner.

De KidzPlanner is een laagdrempelig hulpmiddel geworden met magnetische pictogramkaartjes voor activiteiten en emoties. Met de pictogrammen kan worden weergegeven wat er op het programma staat en wat er van het kind wordt verwacht, om na de activiteiten te bespreken hoe het gegaan is en wat het kind voelde. Zo leren kinderen niet alleen hóe zij zich voelen, maar ook waaróm.

De KidzPlanner is speciaal ontwikkeld voor kinderen die baat hebben bij meer structuur en bovendien hun eigen emoties en die van anderen nog niet (her)kennen. De KidzPlanner is geschikt voor kinderen met een beperking zoals TOS, ASS of Down syndroom, voor kinderen met gedragsproblemen, maar ook voor normaal ontwikkelende peuters en kleuters.

De KidzPlanner is te bestellen in de webshop Eelke Verschuur.

Dit project werd mogelijk gemaakt met hulp van het Damsté-Terpstra Fonds.