• Communicatie
  • Bediening
  • Zelfstandig leven
  • Ontwikkeling, spel en therapie
  • Adaptatietechniek
SHX Connect the Dots

Connect the Dots

19-10-2021

Een activiteitenpakket voor de vroege ontwikkelingsfasen en mensen met zeer ernstige beperkingen

De vroege ontwikkelingsfase is een fase waarin we ontdekken, verkennen, reageren op onze omgeving, geprikkeld worden en onszelf vanuit het lichaamsperspectief en de zintuigen openstellen voor de wereld.

In dit artikel laten we u kennismaken met ‘Connect the Dots’, een collectie scènes en activiteiten die kan worden gebruikt in een SHX snoezelruimte. Deze collectie is ontwikkeld door experts en specifiek bedoeld voor professionals die zich richten op de eerste fasen van de neurologische ontwikkeling. De scènes in Connect the Dots stimuleren het verwerven van vaardigheden in de vroegste ontwikkelingsfasen, beginnend met de organisatie van de sensorische systemen.

Hieronder ziet u enkele voorbeelden van de uitgebreide materialen en scènes die in deze collectie zijn opgenomen. Om gebruikers te laten kennismaken met vormen en kleuren worden diverse geometrische figuren geprojecteerd, vergezeld van verschillende signalen: de stoel vibreert, er is geluid te horen en het figuur beweegt op verschillende manieren over de muur of het scherm. De therapeut observeert de reactie van de gebruiker en zijn of haar vermogen om de bewegende vormen te volgen met de ogen. De therapeut kan de cliënt eventueel ook vragen de vormen te volgen en moedigt de gebruiker daarbij aan.

SHX Connect the Dots

Met de activiteiten in Connect the Dots kunt u ook werken aan het begrip van objectpermanentie en het stimuleren van aandacht en visuele gnosis, het vermogen om objecten te herkennen. In het filmpje hieronder ziet u hoe verschillende geprojecteerde vormen verschijnen, vergezeld van licht, muziek en vibratie, die vervolgens verborgen worden onder een beker. De gebruiker moet op de schakelaar drukken om het object weer te laten verschijnen. U moedigt de gebruiker aan op de schakelaar te drukken en stelt vragen zoals ‘Waar is de driehoek?’

Verder in de collectie neemt de complexiteit van de materialen en de activiteiten toe. Er verschijnen bijvoorbeeld een fruitschaal en een boerderij. Dan verschijnen verschillende soorten fruit of dieren en de gebruiker hoort de vraag ‘Waar hoort/horen deze?’ Het dier of het fruit verandert van positie en voegt zich bij de boerderij of de fruitschaal. De therapeut observeert of de gebruiker wijst of kijkt naar de plek waar het object bij hoort. Na een aantal keer kan de therapeut ook observeren of de cliënt op de actie gaat anticiperen. Op deze manier leert de gebruiker elementen te categoriseren en wordt gewerkt aan visuele gnosis en aandacht.

SHX Connect the Dots

In de meest basale oefeningen wordt gewerkt aan doelen als reageren op waarnemingen, visueel volgen, concentratie, aandacht, etc. In de meer gevorderde activiteiten gaat het om interactie, begrip, anticiperen en geheugen.

Voor wie zijn deze activiteiten geschikt?

Connect the Dots, uniek voor SHX interactieve snoezelruimtes, is zeer geschikt voor kinderen van 0 tot 3 jaar doordat de activiteiten vroege prikkels bieden die hun cognitieve, motorische en sociale vaardigheden stimuleren. Dit kan bijdragen aan het voorkomen van potentiële verstoringen van de ontwikkeling en het signaleren van mogelijke leerproblemen of andere stoornissen. Zo kan Connect the Dots bijvoorbeeld goed gebruikt worden met kinderen in een therapeutische peutergroep of op een medisch kinderdagverblijf.

De activiteiten kunnen ook een belangrijk hulpmiddel zijn in de begeleiding van kinderen en volwassenen met neurologische ontwikkelingsstoornissen, mensen met leerproblemen, ernstige beperkingen of andere functionele problematiek. Zij hebben door de aard van hun aandoening vaak extra en continue ondersteuning nodig om hun ontwikkeling te stimuleren.

Meer weten over SHX snoezelruimtes?

Wilt u meer weten over de mogelijkheden van interactief snoezelen met SHX en/of het activiteitenpakket Connect the Dots? Wilt u uw huidige ruimte omtoveren tot een SHX snoezelruimte en profiteren van de totaalbeleving die u uw cliënten hiermee biedt? Neem contact op met onze adviseurs en kom SHX zélf beleven in onze showroom!