dyslexiehulpmiddelen

Cognitieve ondersteuning

Hoe lang nog? Wat gebeurt hierna? Hoe laat is …? Hoe lang is een kwartier?

Cognitieve hulpmiddelen bieden ondersteuning op het gebied van planning, zelfredzaamheid, communicatie en educatie. Het algemene doel is gebruikers een gevoel van zekerheid te geven bij hun deelname aan de maatschappij. De hulpmiddelen kunnen gebruikt worden op school, op het werk, bij het boodschappen doen en bij andere dagelijkse bezigheden.

Tijd Planning Structuur

Een hulpmiddel moet passen bij de behoeftes en het niveau van de gebruiker. De hulpmiddelen in deze categorie zijn daarom divers, van eenvoudig tot meer complex. Er zijn hulpmiddelen die primair gericht zijn op het leren omgaan met het begrip tijd, hulpmiddelen voor planning en structuur, hulpmiddelen die helpen bij het uitvoeren van taken en hulpmiddelen die helpen herinneren aan activiteiten, afspraken, boodschappenlijstjes en andere zaken die u niet wilt vergeten.

Een groot deel van de hulpmiddelen maakt gebruik van het kwartiersprincipe, dat tijd concreet en visueel inzichtelijk maakt waardoor het voor iedereen mogelijk is om (zelfstandig) tijd te berekenen en te begrijpen. Lees meer over het kwartiersprincipe.

 

Lees verder

In ons dagelijks leven spelen tijd en omgevingsfactoren een grote rol. Gedurende de dag hebben we te maken met verschillende activiteiten, taken en verantwoordelijkheden. Je staat er misschien niet altijd bewust bij stil, maar we maken hierbij veel gebruik van standaardprocedures en routines. Denk bijvoorbeeld aan je eigen ochtendroutine of vaste eetmomenten die je misschien aanhoudt.

Autisme Spectrum Stoornis
Hoe lang zal het duren?
Wat gebeurt hierna?
Ik wordt zenuwachtig als ik het niet weet
Structuur is belangrijk voor mij
ADD, ADHD
Ik verlies snel mijn focus
Ik ben vaak niet op tijd klaar
Ik heb moeite om dingen bij te houden en gedaan te krijgen
Dementie
Ik ben zo vergeetachtig geworden
Welke dag is het?
Hoe laat is het?
Verstandelijke beperking
Ik heb moeite om dingen bij te houden en gedaan te krijgen
Beroerte/infarct
Ik heb moeite om een activiteit te starten en om mijn huis uit te komen

 

Voor mensen met een cognitieve of neurologische beperking zoals ASS, leerproblemen, NAH, ADHD, dementie of een psychiatrische aandoening vormt het deelnemen aan de samenleving en het plannen van hun dagelijks leven een flinke uitdaging. Ze zijn hierin vaak afhankelijk van hun omgeving.

Het dagelijks leven van deze personen kan o.a. vereenvoudigd worden door het creëren van voorspelbaarheid en het vergroten en stimuleren van hun autonomie en zelfstandigheid. Dit bereik je door bijvoorbeeld:

 • Abstracte informatie (zoals tijd) concreet te maken
 • Informatie te visualiseren, bijvoorbeeld door het gebruik van plaatjes en kleuren
 • Geschreven informatie toegankelijk te maken middels spraakondersteuning
 • Informatie en instructie gestructureerd aan te bieden
 • Alleen informatie te laten zien die relevant is
 • Één taak per keer aan te bieden
 • Eenvoudig taalgebruik

Een cognitief hulpmiddel kan hierbij extra ondersteuning bieden. Denk bijvoorbeeld aan een timer, een planbord, digitale planners of speciale apps.

Structuur is persoonlijk. Een juist hulpmiddel is afgestemd op de behoeftes en het niveau van de gebruiker en geeft antwoord op vragen zoals: Wat moet ik doen? Waarom? Waar moet ik zijn? Wanneer moet ik het doen? Hoe lang? Hoe? Wat komt hierna? Het creëert daarmee voorspelbaarheid, duidelijkheid en structuur. Het stimuleert de zelfstandigheid en zelfredzaamheid en vermindert tevens angst of een gevoel van onveiligheid.

 

 

MEMO Timer

Geeft een visuele weergave van de tijd en maakt iets dat onzichtbaar is, zichtbaar.

 

MEMOdayboard

Planningsbord dat tijd op een concrete manier weergeeft en toont hoe lang het duurt tot de volgende activiteit/taak begint

 

HandiCalendar

App zodat je weet wat er moet gebeuren en je aan de slag kunt.

 

MEMOplanner

Laat je zien welke dag en tijdstip het is en welke activiteiten je gepland hebt voor die dag, week of maand. Geeft duidelijke herinneringen en ondersteunt je met checklists.

Hoe lang nog? Wat gebeurt hierna? Hoe laat is …? Hoe lang is een kwartier?

Cognitieve hulpmiddelen bieden ondersteuning op het gebied van planning, zelfredzaamheid, communicatie en educatie. Het algemene doel is gebruikers een gevoel van zekerheid te geven bij hun deelname aan de maatschappij. De hulpmiddelen kunnen gebruikt worden op school, op het werk, bij het boodschappen doen en bij andere dagelijkse bezigheden.

Tijd Planning Structuur

Een hulpmiddel moet passen bij de behoeftes en het niveau van de gebruiker. De hulpmiddelen in deze categorie zijn daarom divers, van eenvoudig tot meer complex. Er zijn hulpmiddelen die primair gericht zijn op het leren omgaan met het begrip tijd, hulpmiddelen voor planning en structuur, hulpmiddelen die helpen bij het uitvoeren van taken en hulpmiddelen die helpen herinneren aan activiteiten, afspraken, boodschappenlijstjes en andere zaken die u niet wilt vergeten.

Een groot deel van de hulpmiddelen maakt gebruik van het kwartiersprincipe, dat tijd concreet en visueel inzichtelijk maakt waardoor het voor iedereen mogelijk is om (zelfstandig) tijd te berekenen en te begrijpen. Lees meer over het kwartiersprincipe.

 

Lees meer

In ons dagelijks leven spelen tijd en omgevingsfactoren een grote rol. Gedurende de dag hebben we te maken met verschillende activiteiten, taken en verantwoordelijkheden. Je staat er misschien niet altijd bewust bij stil, maar we maken hierbij veel gebruik van standaardprocedures en routines. Denk bijvoorbeeld aan je eigen ochtendroutine of vaste eetmomenten die je misschien aanhoudt.

Voor mensen met een cognitieve of neurologische beperking zoals ASS, leerproblemen, NAH, ADHD, dementie of een psychiatrische aandoening vormt het deelnemen aan de samenleving en het plannen van hun dagelijks leven een flinke uitdaging. Ze zijn hierin vaak afhankelijk van hun omgeving.

Het dagelijks leven van deze personen kan o.a. vereenvoudigd worden door het creëren van voorspelbaarheid en het vergroten en stimuleren van hun autonomie en zelfstandigheid. Dit bereik je door bijvoorbeeld:

 • Abstracte informatie (zoals tijd) concreet te maken
 • Informatie te visualiseren, bijvoorbeeld door het gebruik van plaatjes en kleuren
 • Geschreven informatie toegankelijk te maken middels spraakondersteuning
 • Informatie en instructie gestructureerd aan te bieden
 • Alleen informatie te laten zien die relevant is
 • Één taak per keer aan te bieden
 • Eenvoudig taalgebruik

Een cognitief hulpmiddel kan hierbij extra ondersteuning bieden. Denk bijvoorbeeld aan een timer, een planbord, digitale planners of speciale apps.

Structuur is persoonlijk. Een juist hulpmiddel is afgestemd op de behoeftes en het niveau van de gebruiker en geeft antwoord op vragen zoals: Wat moet ik doen? Waarom? Waar moet ik zijn? Wanneer moet ik het doen? Hoe lang? Hoe? Wat komt hierna? Het creëert daarmee voorspelbaarheid, duidelijkheid en structuur. Het stimuleert de zelfstandigheid en zelfredzaamheid en vermindert tevens angst of een gevoel van onveiligheid.

 

 

MEMO Timer

Geeft een visuele weergave van de tijd en maakt iets dat onzichtbaar is, zichtbaar.

 

MEMOdayboard

Planningsbord dat tijd op een concrete manier weergeeft en toont hoe lang het duurt tot de volgende activiteit/taak begint

 

HandiCalendar

App zodat je weet wat er moet gebeuren en je aan de slag kunt.

 

MEMOplanner

Laat je zien welke dag en tijdstip het is en welke activiteiten je gepland hebt voor die dag, week of maand. Geeft duidelijke herinneringen en ondersteunt je met checklists.