• Communicatie
  • Bediening
  • Zelfstandig leven
  • Ontwikkeling, spel en therapie
  • Adaptatietechniek
C-BiLLT, diagnostische test voor het begrip van gesproken taal

Alternatieve bedieningen voor C-BiLLT

15-12-2015

C-BiLLT is een diagnostische test voor het begrip van gesproken taal bij zeer moeizaam of niet-sprekende kinderen met ernstige cerebrale parese of andere motorische beperkingen. De C-BiLLT is webgebaseerd, wordt afgenomen op de computer en is zo ontwikkeld dat bij de afname geen of nauwelijks motorische handelingen van het kind worden gevraagd.

De C-BiLLT kan worden afgenomen met behulp van een aanraakscherm, maar ook met behulp van blikrichting, oogbesturing, hoofdbediening of schakelaars. Daardoor is het zelfs voor kinderen met ernstige motorische beperkingen mogelijk om betrouwbaar en adequaat te reageren op de testvragen van de C-BiLLT.

De C-BiLLT is de uitkomst van een intensieve samenwerking tussen de afdelingen Kinderrevalidatiegeneeskunde, Kinderneurologie en Pediatrische Psychologie van het VU medisch centrum en ontwikkeld in het kader van een promotieonderzoek. rdgKompagne heeft meegedacht over de wijze waarop oogbesturing bij het afnemen van de test kan worden toegepast.

Meer informatie over C-BiLLT

Cursus

In een tweedaagse training van het VUmc leert u de C-BiLLT afnemen en interpreteren. Hierbij wordt ook aandacht besteed aan de diverse bedieningsvormen. De eerstvolgende cursus vindt plaats op 8 april 2016.

Meer informatie over de cursus

C-BiLLT pakket

rdgKompagne is bekend met de inhoud en werking van C-BiLLT en kan u dan ook goed adviseren over het gebruik van alternatieve bedieningen bij het afnemen van deze test. De verschillende bedieningen zijn bovendien als pakket met korting bij ons verkrijgbaar. Neem contact op met uw adviseur om te bespreken welke bedieningsvormen voor uw cliënten passend zijn. NB: rdgKompagne is geen leverancier van de C-BiLLT test zelf.