Magic Eye FX

Magic Eye FX is een krachtig softwarepakket met 40 aantrekkelijke activiteiten gericht op gebruikers van oogbesturing, ingedeeld in 5 vaardigheidsniveaus. De activiteiten bevorderen de ontwikkeling van computer- en communicatievaardigheden door gebruikers te laten ontdekken, creatief te spelen en te gamen. Door de unieke mogelijkheid oogbesturing te combineren met spraak, schakelaars, aanraakscherm, spelbesturingen, muis en toetsenbord kan gezocht worden naar de ideale combinatie van computerbedieningen en kunnen anderen de oogbesturingsgebruiker ondersteunen en uitdagen bij de activiteiten.

De 5 niveaus van Magic Eye FX richten zich op verschillende oogbesturingsaspecten en maken het mogelijk gericht te werken aan specifieke vaardigheden:

  • Niveau 1 – Interesse voor het scherm: er gebeurt alleen iets op het scherm als de gebruiker ernaar kijkt, kijkt de gebruiker weg dan gebeurt er niets! In dit niveau wordt kennisgemaakt met oorzaak en gevolg.
  • Niveau 2 – Objectinteractie: in deze activiteiten worden enkele interactiemethoden van oogbesturing geïntroduceerd, zoals het activeren van doelen door dwell en het richten op objecten. Gebruikers ontdekken zo hoe ze met hun blik de objecten op het scherm kunnen laten reageren.
  • Niveau 3 – Gebiedsprecisie: gebruikers worden gestimuleerd de blik te richten op specifieke gebieden van het scherm. Dit verbetert de visuele aandacht en de gebruiker leert meer controle te krijgen over de oogbesturing. De activiteiten in dit niveau richten zich op het stimuleren van die vaardigheden die nodig zijn voor een goede kalibratie.
  • Niveau 4 – Actief ontdekken: deze activiteiten stimuleren gebruikers om op ontdekking te gaan en te spelen, waarbij de aandacht getrokken wordt naar een groter gedeelte van het scherm.
  • Niveau 5 – Gericht doelen raken: in dit niveau kunnen gebruikers hun bedieningsvaardigheden en nauwkeurigheid verbeteren en leren ze functies als dwell en het activeren van objecten met behulp van schakelaars beter te begrijpen.

Naast de 40 standaardactiviteiten bevat Magic Eye FX een aantal unieke onderdelen:

Toegangs- en spelmenu, ook toegankelijk voor de gebruiker
Via het toegangsmenu is het mogelijk om tijdens het spel eigenschappen aan te passen zoals de dwelltijd en het gedrag van de schakelaars en cursors. Dit menu is ook te bedienen via oogbesturing. Daarnaast is er een spelmenu beschikbaar waarin de gebruiker zelf de activiteiten kan kiezen en zelfs externe applicaties op kan starten zoals Communicator 5 en Snap.

Afstandsbedieningsapp
Via de afstandsbedieningsapp kan de begeleider of therapeut Magic Eye FX ook bedienen vanaf de eigen tablet of smartphone. Op deze manier hoeft de oogbesturing tijdens de activiteit niet onderbroken te worden via het aanraakscherm maar kunnen instellingen aangepast worden in het toegangsmenu of de aandacht naar iets op het scherm worden getrokken. Via de afstandsbedieningsapp kan de begeleider ook een video-opname starten.

App-bouwer
Met de app-bouwer is het mogelijk eigen activiteiten te ontwikkelen. Herkenbare foto’s, afbeeldingen en video’s die verwerkt worden in een eigen app, maken de activiteiten nog aansprekender voor de cliënt. De instellingen en effecten zijn met de app-bouwer volledig aanpasbaar waardoor het niveau nauwkeurig afgestemd kan worden op de mogelijkheden van de gebruiker.

Video-opnames via voorste én achterste camera
Via de naar de cliënt gerichte camera van het apparaat dat gebruikt wordt, kan een video-opname gemaakt worden van het gezicht en de oogbewegingen van de gebruiker tijdens het spel. Ook het spel- en omgevingsgeluid wordt opgenomen. De combinatie van deze informatie, samen met het beeld van het spelverloop, kunnen therapeuten en begeleiders een indruk geven van het taalbegrip en de cognitieve vermogens van hun cliënt. Hoe snel reageert de cliënt bijvoorbeeld als er een object verschijnt, reageert de gebruiker adequaat op een gegegeven instructie en welke elementen op het scherm trekken als eerste de aandacht?

Met de app-bouwer is het daarnaast ook mogelijk om activiteiten te ontwerpen waarin het beeld van de camera aan de achterzijde van het apparaat in de activiteit wordt weergegeven. Een opname van deze activiteit geeft vervolgens de omgeving en het geluid weer, tegelijk met de oogbewegingen van de gebruiker. Op basis van de beelden kan bijvoorbeeld bekeken worden waar de aandacht naar uitgaat in de omgeving, of de gebruiker personen opmerkt in de kamer, of er geanticipeerd wordt op gebeurtenissen die te zien zijn en of er sprake is van inzicht in oorzaak en gevolg.

Andere bedieningen en samenspel
Naast oogbesturing is het mogelijk om tegelijkertijd andere pc-bedieningen te gebruiken zoals schakelaars, aanraakscherm, spelbesturingen, spraak, toetsenbord, muis en hoofdmuis. Zo kan de therapeut bijvoorbeeld een van de cursors bedienen met de muis, joystick of het aanraakscherm terwijl de oogbesturingsgebruiker rondkijkt op hetzelfde scherm. Elke bedieningsvorm produceert zijn eigen effect zodat het onderscheid tussen de deelnemers aan de activiteit duidelijk zichtbaar is. De aandacht van de gebruiker kan op deze manier makkelijker naar andere delen van het scherm getrokken worden. En doordat alle besturingen onafhankelijk van elkaar functioneren is het mogelijk om activiteiten echt samen te spelen, bijvoorbeeld door een broertje of zusje met een spelbesturing aan de activiteit deel te laten nemen.

Soms kan een andere pc-bediening voor de gebruiker een waardevolle ondersteuning vormen bij het gebruik van oogbesturing, bijvoorbeeld door te klikken met een schakelaar. Door andere bedieningen functioneel in de activiteiten te gebruiken kan gezocht worden naar de ideale combinatie. Ook spraak kan toegepast worden om objecten te beïnvloeden en te laten verschijnen, dit stimuleert de stemgeving door de gebruiker. Daarnaast is het mogelijk YouTube 360 video’s te bedienen, dit stimuleert hoofdcontrole en oogbesturingsvaardigheden.

Systeemeisen
Minimaal Intel Core i5 processor, 8 GB RAM, 128 GB SSD
Windows 10
Voor het maken van opnames: webcam aan voor en/of achterkant
Ondersteunde oogbesturingsmodules: PCEye Plus, PCEye Mini, PCEye 5

Let op: Magic Eye FX is uitsluitend te gebruiken met een oogbesturingsapparaat van Tobii Dynavox. De I-13 en I-16 worden geleverd met een beperkte demoversie van Magic Eye FX, deze versie is niet los verkrijgbaar.

 

Magic Eye FX is ook beschikbaar in onze webwinkel.

 

Optie

Prijs

Toevoegen aan offerteaanvraag