• Communicatie
  • Bediening
  • Zelfstandig leven
  • Ontwikkeling, spel en therapie
  • Adaptatietechniek
Corona

Maatregelen i.v.m. coronavirus

Update 18-02-2022

Na weer een periode van strengere maatregelen in verband met de Omikrongolf, heeft het kabinet vorige week weer versoepelingen aangekondigd. Per 25 februari vervalt de mondkapjesplicht en ook de afstandsregel. Om onze kwetsbare cliënten te blijven beschermen, zullen wij waar mogelijk afstand blijven houden wanneer wij u bezoeken. Voor wat betreft de mondkapjes zullen wij ons houden aan instellingsregels en bij huisbezoek altijd vragen of u wenst dat wij een mondkapje dragen. Ook een afspraak via Zoom blijft natuurlijk mogelijk, als u dat prettiger vindt.

 

Update 08-06-2021

Per 5 juni zijn door het kabinet verdere versoepelingen aangekondigd, die weer meer mogelijk maken. Ook wij vinden de tijd rijp om weer helemaal open te gaan. En we staan te popelen!

Dit betekent dat wij weer ‘gewoon’ bij u of uw cliënt thuis kunnen afspreken (uiteraard nog wel met inachtneming van de richtlijnen van het RIVM).

Maar we willen natuurlijk niet ‘het kind met het badwater weggooien’. Sommige onderdelen van onze coronawerkwijze zijn uitermate effectief gebleken, in sommige situaties werkt een Zoomafspraak zelfs béter en voor sommige cliënten minder belastend. Een afspraak via Zoom zal dus zeker mogelijk blijven. We overleggen graag met u de gewenste werkwijze!

 

Update 29-09-2020

Helaas is de tweede coronagolf een feit. In navolging van de nieuwe maatregelen hebben ook wij onze werkwijze weer aangescherpt. Om onze vaak kwetsbare cliënten te beschermen, gaan wij extra zorgvuldig met de richtlijnen om. Maar we zijn ons ook bewust van het belang van onze hulpmiddelen voor het welzijn van onze cliënten. We doen er dan ook alles aan om onze cliënten zo goed als mogelijk te kunnen blijven helpen.

Wij proberen de contacten op locatie weer tot een minimum te beperken, zodat we cliënten veilig kunnen blijven bezoeken wanneer dat echt nodig is. Dat doen we door zoveel mogelijk adviezen en instructies op afstand te realiseren via een beeldverbinding. We hebben hiermee in de afgelopen maanden veel ervaring opgedaan en dit is een prettig contact én een adequate methode voor zowel advies als instructie gebleken.

Bij een advies op afstand brengen we eerst samen goed de hulpvraag in kaart en laten we u vervolgens apparaten, eventuele software en/of vocabulaires en andere mogelijkheden zien. Wanneer daarna een passing op locatie nodig blijkt, dan kunnen we u met beschermingsmiddelen en een aangepaste werkwijze veilig bezoeken. Voor sommige hulpvragen is op voorhand al duidelijk dat een advies op locatie nodig zal zijn. Zelfs dan heeft het onze voorkeur om eerst een advies op afstand te doen. Zo verkorten we de tijd op locatie, waardoor we eventueel risico beperken – voor u, voor onszelf en zodoende indirect ook voor onze andere cliënten.

Ook voor het afleveren van hulpmiddelen kunnen wij u bezoeken. Ook daarbij zullen we de tijd zoveel mogelijk beperken en de veilige afstand respecteren. De instructie organiseren wij aansluitend via beeldverbinding. Onze medewerkers zullen u uitleggen hoe dat in zijn werk gaat.

Hiermee hopen wij voor iedereen de best mogelijke oplossing te kunnen bieden. Mocht u toch andere wensen hebben, of uw situatie vraagt om een andere aanpak, dan doen wij ons uiterste best om met u mee te denken en u, binnen de richtlijnen van het RIVM, tegemoet te komen.

 

Update 01-07-2020

Onlangs zijn door het kabinet verdere versoepelingen aangekondigd, die weer meer mogelijk maken. Ook wij kunnen weer vaker op pad. Maar we blijven uiteraard voorzichtig, veel van onze cliënten zijn immers kwetsbaar.

Bij alle hulpvragen bekijken we nu vooraf het type vraag en de specifieke omstandigheden. Naar aanleiding daarvan beslissen we samen met u wat de beste werkwijze is.

Sommige adviezen zullen prima helemaal op afstand kunnen plaatsvinden. We brengen dan via een videoverbinding samen goed de hulpvraag in kaart en laten u vervolgens apparaten en mogelijkheden zien. Dit blijkt in de praktijk nog steeds een prettig contact én een adequate methode voor een goed advies te zijn.

Bij andere hulpvragen is op voorhand al duidelijk dat een passing op locatie de beste oplossing is. In die gevallen komen we graag naar u toe, uiteraard met inachtneming van de RIVM-richtlijnen.

Bij sommige hulpvragen zal het beste resultaat behaald worden als we de voorbereiding op afstand doen en daarna naar u toe komen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het bekijken van verschillende vocabulaires of het demonstreren van bepaalde softwarefuncties. Dat gaat op afstand nu beter dan ter plaatse.

Er is dus weer veel mogelijk en ook bij leveringen kunnen we op deze manier te werk gaan.

 

Update 25-05-2020

Ons land gaat steeds verder van het slot. Ook wij staan te springen om weer naar u toe te kunnen. Toch blijven wij nog even voorzichtig en blijven de adviezen van het RIVM volgen. Veel van onze cliënten zijn immers kwetsbaar.

Daarom blijft het onze voorkeursmethode om voor alle hulpvragen eerst te starten met een advies op afstand. We brengen dan via een videoverbinding eerst samen goed de hulpvraag in kaart en laten u vervolgens apparaten en mogelijkheden zien. Dit blijkt in de praktijk een prettig contact én een adequate methode voor een goed advies te zijn.

Wanneer hierna een opvolging op locatie zinvol blijkt, komen wij graag alsnog naar u toe, uiteraard met inachtneming van de RIVM-richtlijnen.

Voor sommige hulpvragen is op voorhand al duidelijk dat een advies op locatie nodig zal zijn. Zelfs dan heeft het onze voorkeur om eerst een advies op afstand te doen. Zo verkorten we de tijd op locatie, waardoor we eventueel risico beperken – voor u, voor onszelf en zodoende indirect ook voor onze andere cliënten. Bovendien kunnen wij sommige adviesaspecten kwalitatief beter uitvoeren via beeldbellen, dan bij u thuis op 1,5 meter afstand. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het bekijken van verschillende vocabulaires of het demonstreren van bepaalde softwarefuncties. Normaliter kruip je daarvoor met z’n allen om een beeldscherm, maar dat kan nu natuurlijk even niet. Althans, niet op locatie, op afstand gaat dat juist bijzonder goed!

Wij denken met deze werkwijze dus voor iedereen de beste oplossing te bieden. Mocht u toch andere wensen hebben, of uw situatie vraagt om een andere aanpak, dan doen wij ons uiterste best om met u mee te denken en u, binnen de richtlijnen van het RIVM, tegemoet te komen.

 

Bericht 16-03-2020 en update 28-04-2020

In navolging op het kabinetsbesluit van 16 maart heeft ook rdgKompagne maatregelen genomen om de verspreiding van het coronavirus in te dammen. Om onze vaak kwetsbare cliënten te beschermen, willen wij uiteraard extra zorgvuldig met de richtlijnen omgaan.

Tegelijk zijn wij ons ervan bewust dat onze hulpmiddelen erg belangrijk zijn voor het welzijn van onze cliënten, zeker in deze tijd. We doen er dan ook alles aan om onze cliënten zo goed als mogelijk te kunnen blijven helpen.

Tot het besmettingsrisico is geweken, proberen wij zoveel mogelijk adviezen en instructies op afstand te realiseren via een beeldverbinding. Maar wanneer nodig, kan een passing ook op locatie doorgaan. Met beschermingsmiddelen en een aangepaste werkwijze kunnen we u veilig bezoeken, voor u, voor onszelf en voor onze andere cliënten. Ook afleveringen van hulpmiddelen kunnen doorgaan. Daarbij zal de aanbevolen veilige afstand worden gerespecteerd. Aansluitend organiseren wij dan de instructie via beeldverbinding. Onze medewerkers zullen u uitleggen hoe dat in zijn werk gaat.

De contacten op locatie proberen wij tot een minimum te beperken, zodat we cliënten veilig kunnen blijven bezoeken wanneer dat echt nodig is. We hopen hierbij op uw begrip.

Wij werken nu al 6 weken op deze alternatieve manier en dat wordt erg goed ontvangen. We zijn dus gewoon beschikbaar voor passingen, voel u vooral niet geremd om ons te benaderen!