• Communicatie
  • Bediening
  • Zelfstandig leven
  • Ontwikkeling, spel en therapie
  • Adaptatietechniek
TouchToTell

Maak kennis met TouchToTell

08-04-2017

TouchToTell is een communicatie-app voor de iPad, met een unieke ingebouwde methode om therapie te combineren met de totstandkoming van een persoonlijk vocabulaire. Tijdens de therapie traint de cliënt spraak en taalbegrip. Gelijktijdig ontstaat stap voor stap een persoonlijk communicatiehulpmiddel.

Voor het trainen van spraak en taalbegrip bevat de app een grote hoeveelheid oefeningen, en heeft het vocabulaire een zeer goed doordachte opbouw met een vaste structuur, die meegroeit met het begripsniveau van de cliënt.

Dankzij deze combinatie van elementen hoeft niet tot het einde van de therapie gewacht te worden voordat de cliënt aan de slag gaat met een communicatiehulpmiddel, maar kan het direct onderdeel uitmaken van de therapie. Zo krijgt de cliënt de best mogelijke professionele begeleiding bij de ingebruikname, en krijgt de therapeut de kans om het vocabulaire optimaal af te stemmen op het niveau van de cliënt.

Meer informatie…