• Communicatie
  • Bediening
  • Zelfstandig leven
  • Ontwikkeling, spel en therapie
  • Adaptatietechniek
Modelleren Modelleren Modelleren

Hoe leer je communiceren met een apparaat?

16-10-2023

Op de foto’s zie je een mooi voorbeeld van modelleren. Tijdens een passing probeert onze adviseur Sandra twee communicatieapparaten uit met Sana. Zowel Sandra als Sana’s logopedist Eveline modelleren het gebruik van het hulpmiddel door zelf knoppen aan te klikken en zo de spraak te laten horen. Ze begeleiden dit alles door er zelf bij te praten. Daarnaast maakt Eveline ook nog eens mooi gebruik van mimiek en een concreet voorwerp om Sana op verschillende manieren te laten zien hoe je over een bal kunt praten.

Kinderen leren taal van hun omgeving. Door veel tegen kinderen te praten en te reageren op wat ze doen, stimuleer je de taalontwikkeling en gaan ze op enig moment zelf ook spreken. Je maakt daarbij ongemerkt gebruik van de natuurlijke eigenschap van kinderen om jou te willen imiteren.

Ook bij een kind dat afhankelijk is van een communicatieapparaat is het heel belangrijk om gebruik te maken van deze natuurlijke neiging. Door zélf het communicatiehulpmiddel te gebruiken tijdens interacties, laat je het kind zien hoe het met zijn omgeving kan communiceren. Door naar jou te kijken leert het waar de knoppen zitten, wanneer je deze gebruikt en dat er een reactie volgt op een uiting met het apparaat. Doordat kinderen van nature hun omgeving willen imiteren, leer je hen door model te staan hoe zij het apparaat kunnen gebruiken. Dát is modelleren.

Of je nou gaat spreken met je stem of via een communicatieapparaat: modelleren door de omgeving is onmisbaar voor de taalontwikkeling van ieder kind. In de maand van de Ondersteunde Communicatie is dat een mooie gedachte om nog eens bij stil te staan!