Sono Flex

Sono Flex is een uitgebreid symboolgebaseerd vocabulaire voor gevorderde gebruikers. Het vocabulaire bestaat uit een groot aantal categorieën, die gemakkelijk aan- of uitgezet kunnen worden. Zo leert de gebruiker binnen een vaste structuur stap voor stap omgaan met een steeds uitgebreider vocabulaire.

Structuur
Sono Flex heeft een duidelijk structuur. De woordsoorten worden aangeduid met verschillende kleuren en er is een onderscheid gemaakt tussen het “kernvocabulaire” en het “contextvocabulaire”. Het kernvocabulaire bestaat uit veel gebruikte zinnen die in meerdere situaties toegepast kunnen worden, zoals “ik heb” en “ik wil”. Een contextvocabulaire is “situatiegebonden”. Het vocabulaire bevat categorieën die met een bepaalde situatie te maken hebben, bijvoorbeeld “school” of “bedtijd”.

Flexibel
Sono Flex heeft de mogelijkheid het vocabulaire volledig aan te passen aan de behoeften van de gebruiker, zodat een heel persoonlijk vocabulaire ontstaat. Er kunnen eigen onderwerpen en situaties worden toegevoegd en aan het standaard vocabulaire van Sono Flex kunnen ook nog zogenaamde “flex” contextknoppen toegevoegd worden. Een flex contextpagina is een kant en klare pagina voor een bepaalde situatie die zich niet iedere dag voordoet, zoals bijvoorbeeld “Kerstmis”, “verjaardag”, of “bij de kapper”. De gebruiker kan zelf wisselen tussen de pagina’s.

Groei
Het vocabulaire van Sono Flex kan eenvoudig met de gebruiker meegroeien. Stap voor stap kunnen steeds meer categorieën en woordsoorten aan het vocabulaire worden toegevoegd. Sono Flex bevat zo’n 700 algemene woorden en 50 voorgedefinieerde situaties die elk weer tot 80 woorden en zinnen bevatten.

Sono Flex is Nederlandstalig en standaard beschikbaar op de communicatiehulpmiddelen van Tobii Dynavox met de software Communicator 4 of 5.