ALOHA voor Mind Express

ALOHA betekent “welkom” en nodigt uit om te communiceren! Het is een kant-en-klaar symboolvocabulaire voor kinderen/jongeren die niet of nauwelijks kunnen spreken en zijn aangewezen op een communicatiehulpmiddel met spraakuitvoer. Het bestaat uit twee varianten: een beginnersvocabulaire voor kinderen die voornamelijk communiceren binnen het hier en nu (ALOHA 1) en een vocabulaire voor de meer gevorderde communiceerder (ALOHA 2).

Ontwikkeld vanuit wetenschap en praktijk
ALOHA is ontwikkeld door taal- en spraakpathologen en logopedisten met jarenlange ervaring binnen de peuter- en kinderrevalidatie van Sint Maartenskliniek in Nijmegen. De inhoud is met grote zorg samengesteld, waarbij gebruik gemaakt is van wetenschappelijke inzichten ten aanzien van communicatie- en taalleren. Er is uitgegaan van een ontwikkelingsgerichte benadering van OC, zoals wordt toegepast in het interventieprogramma CAIS (Kilkens, 2015).

Stapsgewijs leren communiceren
Kinderen leren stapsgewijs hun bedoelingen en intenties te uiten. Eén van de eerste communicatieve gedragingen die kinderen leren, is het aangeven wat ze willen hebben of doen. Het is daarom van belang om vanuit de voorkeuren van het kind te werk te gaan. Uiteindelijk gaat het er natuurlijk om dat een kind zich volledig leert uitdrukken: het geven van informatie,  vragen stellen, vertellen wat je hebt gedaan, vertellen hoe je je voelt en grapjes maken.

ALOHA is gebouwd met het softwaresysteem van Mind Express en maakt gebruik van PCS-symbolen, aangevuld met SymbolStix-symbolen. Door een slimme, consequente indeling is het voor een gebruiker mogelijk om met maximaal 30 (in ALOHA 1) of 50 (in ALOHA 2) symbolen per blad een oneindig aantal boodschappen te formuleren. Het vocabulaire is daarmee uitermate geschikt voor kinderen met motorische, cognitieve en/of visuele beperkingen.

De indeling is gestoeld op het gebruik van woordsoorten, te weten: persoonlijke voornaamwoorden, werkwoorden, voorzetsels, lidwoorden, bijvoeglijke naamwoorden/bijwoorden en zelfstandige naamwoorden. Elke categorie heeft een eigen kleur. De categorieën zijn vervolgens onderverdeeld in subcategorieën.

Uitgebreide woordenschat
De vocabulaires bevatten een standaardset symbolen (ALOHA 1 ruim 1200 symbolen, ALOHA 2 ruim 5000 symbolen) die is gebaseerd op woordenlijsten van Nederlandssprekende kinderen. De woordenschat bevat typisch Nederlandse woorden (zoals hagelslag, pindakaas en Sinterklaas) en woorden van deze tijd (zoals vlogger, PlayStation en WhatsApp). De woordenschat is daarnaast gemakkelijk uit te breiden met symbolen en foto’s die gebruikerspecifiek zijn. ALOHA stelt een ruime verzameling afbeeldingen van bekende figuren ter beschikking. Ook is het mogelijk om delen van het vocabulaire (tijdelijk) te verbergen, daar waar bepaalde symbolen voor een specifieke gebruiker (nog) niet passend zijn of een gebruiker het overzicht dreigt te verliezen.

Kernvocabulaire
Naast de omvangrijke woordenschat wordt gebruik gemaakt van zogenaamd kernvocabulaire. Het kernvocabulaire bestaat uit losse symbolen en voorgeprogrammeerde snelle boodschappen die in veel situaties kunnen worden toegepast. Het kernvocabulaire is onderverdeeld in drie onderdelen: ‘snelle boodschappen’, ‘iets vragen’ en ‘kernwoorden’. Het kernvocabulaire is op alle bladen te openen, waardoor communicatie snel en efficiënt kan plaatsvinden.

Grammaticale ontwikkeling
Er is veel aandacht besteed aan de mogelijkheid tot correcte formulering in het Nederlands. Door al vroeg te beginnen met het stimuleren van de grammaticale ontwikkeling wordt de overstap naar het gebruik van schriftelijke taal in de toekomst gefaciliteerd. ALOHA 2 geeft gebruikers de mogelijkheid om met een minimum aan inspanning werkwoordsvormen, meervoudsvormen, bijvoeglijke naamwoorden en vergrotende en overtreffende trap in te zetten. Ook is het mogelijk om naast of in combinatie met symbolen gebruik te maken van tekst. De letters van de letterkaart worden fonetisch uitgesproken. De mogelijkheid bestaat om gebruik te maken van een woordvoorspeller. Het bijzondere aan deze woordvoorspeller is dat deze is gebaseerd op een kinderwoordenschat (BasiLex/BasiScript).

Extra functies
Uniek binnen ALOHA is de mogelijkheid om foto’s te bekijken of te maken, video’s af te spelen, te luisteren naar muziek, spelletjes te spelen en gebruik te maken van een rekenmachine en een kalender. Deze functies vallen binnen de structuur van ALOHA waardoor de gebruiker er altijd over kan communiceren.

Het ALOHA-vocabulaire is met de handleiding gemakkelijk te doorgronden.

Systeemeisen
ALOHA is een vocabulaire voor Mind Express en kan gebruikt worden op een Tellus, Vibe of Zingui 2.

 

 

Uitproberen
Wilt u zien of ALOHA een goede oplossing is voor uw cliënt? Dan kunt u van zowel ALOHA 1 als ALOHA 2 een 30-dagen demo downloaden via de website mindexpress.be (zoek op “aloha”). Heeft u nog geen Mind Express, dan kunt u via dezelfde website ook een 30-dagen demo van Mind Express downloaden.