Een nieuwe naam voor een bijzonder team

Al 10 jaar Interactief Snoezelen! Ons Team UP helpt te groeien…

SHX Snoezelruimtes

Dementie

omiVista

Acticomm

Kojo

DIGIwand

Meer…

SHX Snoezelruimtes

Acticomm

DIGIwand

Dementie

omiVista

Kojo

Meer…

Interactief snoezelen

Interactief snoezelen

Snoezelen is een activiteit die wordt ingezet voor kinderen en volwassenen met ernstige meervoudige beperkingen, autisme of gevorderde dementie. Met onder andere licht, geluid en verschillende tactiele materialen worden de zintuigen geactiveerd. rdgKompagne heeft expertise opgebouwd in een variant op het traditionele snoezelen, wij noemen dit “interactief snoezelen”.

Waar traditioneel snoezelen vaak een passieve bezigheid is, zoeken we bij interactief snoezelen altijd naar mogelijkheden om de cliënt zélf actief invloed te laten uitoefenen op de activiteit. Dit stimuleert en activeert de motorische, cognitieve, emotionele, sociale en communicatieve vaardigheden van de cliënt. Interactief snoezelen biedt cliënten de mogelijkheid zich te ontwikkelen, vergroot het gevoel van zelfstandigheid, zorgt voor rust en ontspanning en brengt vooral veel plezier!

rdgKompagne heeft een reeks unieke interactieve materialen, die het voor vrijwel iedereen mogelijk maken een interactie te hebben met de omgeving. Dat kan al met minimale bewegingen van welk lichaamsdeel dan ook, zelfs met alleen de ogen. De afgelopen jaren zijn onze materialen al op veel instellingen met succes in gebruik genomen. Niet alleen bieden ze een zinvolle dagbesteding, maar bovenal zien wij cliënten spelenderwijs een ontwikkeling doormaken die ouders, therapeuten en begeleiders voorheen niet voor mogelijk hadden gehouden. rdgKompagne heeft een apart adviesteam, Team UP, dat gespecialiseerd is in interactief snoezelen.

Bent u benieuwd wat deze materialen voor úw cliënten kunnen betekenen? Kijk eens rond op deze website of neem contact op met Team UP over de mogelijkheden voor uw instelling, via telefoonnummer 088 0310 390.