Cognitieve ondersteuning

Voor mensen met een cognitieve beperking heeft rdgKompagne hulpmiddelen die ondersteuning bieden op het gebied van planning, zelfredzaamheid, communicatie en educatie. Het algemene doel is gebruikers een gevoel van zekerheid te geven bij hun deelname aan de maatschappij. De hulpmiddelen kunnen gebruikt worden op school, op het werk, bij het boodschappen doen en bij andere dagelijkse bezigheden.

De hulpmiddelen in deze categorie zijn divers. Er zijn hulpmiddelen die primair gericht zijn op het leren omgaan met het begrip tijd, hulpmiddelen voor planning en structuur, hulpmiddelen die helpen bij het uitvoeren van taken en hulpmiddelen die helpen herinneren aan activiteiten, afspraken, boodschappenlijstjes en andere zaken die u niet wilt vergeten.

Lees meer

Deze hulpmiddelen kunnen geschikt zijn voor mensen met een stoornis in het autistische spectrum, leerproblemen, niet-aangeboren hersenletsel (NAH), ADHD, vroege dementie en psychiatrische aandoeningen zoals schizofrenie en depressie.

Voor ons complete aanbod aan tijd-, taak- en geheugenhulpmiddelen verwijzen wij u graag naar onze webshops webshop.rdgkompagne.nl en www.eelkeverschuur.nl.

Resetea

Maakt het verstrijken van de tijd visueel en geeft inzicht in de duur van taken en activiteiten.

MEMOdayboard

Groot magnetisch planbord dat met lampjes het verstrijken van de tijd weergeeft.

Step Pad

Eenvoudig hulpmiddel bij het uitvoeren van taken.

TalkTrac Communicator

Eenvoudige communicator met polsband.

MEMO Timer

Maakt tijd op een visuele manier inzichtelijk.

MEMOday

Helpt mensen met geheugenproblemen overzicht te houden over de dag.

ProxTalker

Communicatiehulpmiddel met verplaatsbare symboolkaartjes en spraak.