Cognitieve ondersteuning

Voor mensen met een cognitieve beperking heeft rdgKompagne hulpmiddelen die ondersteuning bieden op het gebied van tijd, planning en zelfredzaamheid. Het algemene doel is gebruikers een gevoel van zekerheid te geven bij hun deelname aan de maatschappij. De hulpmiddelen kunnen gebruikt worden op school, op het werk, bij het boodschappen doen en bij andere dagelijkse bezigheden.

De hulpmiddelen in deze categorie zijn divers. Er zijn hulpmiddelen die primair gericht zijn op het leren omgaan met het begrip tijd, hulpmiddelen voor planning en structuur, hulpmiddelen die helpen bij het uitvoeren van taken en hulpmiddelen die helpen herinneren aan activiteiten, afspraken, boodschappenlijstjes en andere zaken die u niet wilt vergeten.

Lees meer

Deze hulpmiddelen kunnen geschikt zijn voor mensen met een stoornis in het autistische spectrum, leerproblemen, niet-aangeboren hersenletsel (NAH), ADHD, vroege dementie en psychiatrische aandoeningen.

Voor ons complete aanbod aan tijd-, taak- en geheugenhulpmiddelen verwijzen wij u graag naar onze website lineairetijd.nl onze webshops webshop.rdgkompagne.nl en www.eelkeverschuur.nl.

MEMOplanner

Digitaal planbord met uitgebreide ondersteuning voor tijdmanagement, structuur en planning.

Resetea

Maakt het verstrijken van de tijd visueel en geeft inzicht in de duur van taken en activiteiten.

HandiCalendar

Veelzijdige maar gebruiksvriendelijke agenda-app met visuele ondersteuning.

MEMOday

Eenvoudige digitale klok die duidelijkheid geeft over de tijd en het moment van de dag.

ProxTalker

Communicatiehulpmiddel met verplaatsbare symboolkaartjes en spraak.

MEMOdayboard

Groot magnetisch planbord dat met lampjes het verstrijken van de tijd weergeeft.

MEMO Timer

Maakt met lampjes het verstrijken van de tijd zichtbaar en telbaar.

CARY Base

Digitale kalenderklok voor extra ondersteuning bij het bijhouden van de tijd en afspraken of gebeurtenissen.

Step Pad

Eenvoudig hulpmiddel bij het uitvoeren van taken.