Basiscursus TouchToTell (geaccrediteerde cursus)

TouchToTell is een communicatie-app voor de iPad, met een unieke ingebouwde methode om oefenen van taal te combineren met de totstandkoming van een persoonlijk vocabulaire. Spraak en taalbegrip worden functioneel getraind. Gelijktijdig ontstaat stap voor stap een persoonlijk communicatiehulpmiddel. Voor het trainen van spraak en taalbegrip bevat de app een grote hoeveelheid oefeningen en heeft het vocabulaire een doordachte opbouw met een vaste structuur, die meegroeit met het begripsniveau van de cliënt of leerling. Door deze unieke opzet vormt TouchToTell voor logopedisten een tijdbesparende en zeer functionele behandelmethode.

In deze cursus leert u de uitgebreide mogelijkheden van TouchToTell kennen en leert u hoe u deze kunt inzetten om uw cliënt optimaal te begeleiden. U leert hoe u TouchToTell op verschillende manieren kunt gebruiken ter bevordering van spraak en taalbegrip en hoe u de cliënt of leerling kunt stimuleren zelf te oefenen.

Deze cursus is niet alleen geschikt voor logopedisten, maar ook voor andere therapeuten, leerkrachten en persoonlijk begeleiders die met TouchToTell te maken hebben of krijgen.

Begeleiding: Esther Smolders
Plaats: rdgKompagne vestiging Utrecht
Duur: 10.00 tot 16.30 uur
Prijs: € 180,- incl. lunch, excl. BTW
Aantal deelnemers: 5 tot 10

Deze cursus is geaccrediteerd voor logopedisten en ergotherapeuten. Voor deelname aan deze cursus worden door de Stichting ADAP 6 accreditatiepunten toegekend.

Beschikbare data:

Datum: Dagdeel: Opmerking:
01-12-2023    

Komt de geplande datum u niet uit, kies dan in het inschrijfformulier voor ‘Interesse andere datum’. Zodra wij hiervoor voldoende aanmeldingen hebben zullen wij contact met u opnemen en een datum te plannen.