Vocabulaire op maat

Met onze vocabulairedienst ondersteunen wij therapeuten en ouders bij het maken van vocabulaires voor symboolgebaseerde dynamische communicatiehulpmiddelen. Het maken van dit soort vocabulaires is een tijdrovende klus; niet alleen omdat het soms zeer uitgebreide vocabulaires betreft, maar ook omdat met veel aspecten rekening moet worden gehouden.

Om deze dienst optimaal te kunnen aanbieden, hebben wij een uitgebreide interactieve vragenlijst ontwikkeld, waarin alle relevante aspecten van een goed vocabulaire aan bod komen. In de lijst worden het individuele niveau, de leefwereld en interesses van de gebruiker in kaart gebracht, alsmede aspecten als bediening, type afbeeldingen en kleurgebruik. Bij het invullen van de vragenlijst worden de effecten van de gemaakte keuzes direct zichtbaar gemaakt in de vorm van afbeeldingen. Zo kunt u op een relatief eenvoudige manier aangeven hoe het hulpmiddel voor uw kind of cliënt moet worden ingericht en welke uitingen van belang zijn in zijn of haar leven. Met behulp van uw antwoorden kunnen wij vervolgens het persoonlijke startvocabulaire samenstellen voor de cliënt, waarmee het hulpmiddel bij levering wordt uitgerust.

Meer informatie over de dienst Vocabulaire op maat.

Neem contact op!

Heeft u vragen of opmerkingen?
Wij horen het graag!