• Communicatie
  • Bediening
  • Zelfstandig leven
  • Ontwikkeling, spel en therapie
  • Adaptatietechniek
rdgKompagne Ultraspoedprocedure bij ALS

Ultraspoed voor mensen met ALS

29-09-2022

Speciaal voor onze cliënten met ALS hebben wij een nieuwe, nóg snellere spoedprocedure in het leven geroepen. Daarmee snijden we de gebruikelijke aanvraagroute af en combineren we advies en levering in één afspraak.

Urgente hulpvraag

Omdat ALS een snel progressieve ziekte is met soms een onverwacht snelle achteruitgang, kunnen mensen met ALS plotseling een urgente hulpvraag hebben op het gebied van communicatie of oproep. Het is dan van groot belang dat hulpmiddelen snel beschikbaar zijn. Hoewel rdgKompagne voor deze groep al lange tijd een spoedprocedure heeft, vonden we dat cliënten vaak toch nog te lang moesten wachten. Daar wilden we graag wat aan veranderen.

Voorfinanciering

De grootste vertragende factor is doorgaans de verwerking van de aanvraag bij de zorgverzekeraar, die veel administratie vraagt van verschillende betrokken partijen. Daarom hebben we, om écht het verschil te maken, gezocht naar mogelijkheden om de hulpmiddelen voor deze groep zelf voor te financieren. En dat is gelukt, mede dankzij een genereuze samenwerking met producent Jabbla, die graag aan dit initiatief wilde bijdragen.

Direct aan de slag

Dit betekent dat we voor mensen met ALS en een urgente hulpvraag voortaan de meest geadviseerde communicatiehulpmiddelen uit voorraad kunnen meenemen en na het advies direct kunnen achterlaten. In plaats van vooraf, regelen we de financiering achteraf met de zorgverzekeraar. Zo kunt u na het advies direct met de hulpmiddelen aan de slag.

 

Bezoek ons op het ALS-congres

Wilt u meer weten over deze nieuwe werkwijze? Vraag uw adviseur of bezoek onze stand morgen (30 september) op het ALS-congres in Ede. Op dat congres kunt u ook kennis maken met het nieuwe AlphaCore voor Mind Express, een compleet systeem voor communicatie en bediening, speciaal ontwikkeld voor mensen met ALS.