Timocco

Timocco is een therapeutisch spellenpakket met een groot aantal spellen, die gespeeld worden door gekleurde balletjes te bewegen voor een camera. De spellen zijn ontwikkeld voor het trainen van beweging, aandacht en communicatie en kunnen zodoende worden ingezet voor lichamelijke en cognitieve therapie. Daarnaast past het heel goed binnen het leercurveconcept. Voor kinderen met ernstige motorische beperkingen kunnen de spellen ook met oogbesturing gespeeld worden.

Spellen
De Timocco spellen zijn zeer divers, leuk om te spelen, prikkelend en motiverend. Doordat de spellen in hoge mate instelbaar zijn, zijn deze geschikt voor uiteenlopende doelen en niveaus:

Ten behoeve van motorische en cognitieve therapie zijn er spellen voor het trainen van oog-handcoördinatie, reactiesnelheid, bewegingsbereik, bilaterale coördinatie, lichamelijk bewustzijn, spierspanning, houding en sterken van de schouders, motorische planning en concentratie, timing en precisie, visuele perceptie, aandacht en verminderen van impulsief gedrag, geheugen en concentratie, ruimtelijk plannen en probleem oplossen.

Voor communicatieontwikkeling zijn er spellen die reageren op elke kleine, al dan niet onbewuste beweging, meer bewuste actie-reactie spellen, spellen die gericht zijn op het verkennen van de omgeving, samenwerken en beurtwisselen, leren kennen van kleuren, getallen, aantallen, letters en letterklanken, en spellen gericht op categoriseren.

Om de voortgang te kunnen analyseren, worden resultaten vastgelegd en bewegingspatronen opgenomen.

Timocco is geen spel voor ontspanning, maar een therapeutisch instrument. In tegenstelling tot bijvoorbeeld de Wii en Kinect is Timocco speciaal ontwikkeld voor therapeutische doeleinden. De spellen dienen verschillende therapeutische doelen en zijn ontwikkeld door therapeuten en artsen die werkzaam zijn in het veld van kinderontwikkeling. Timocco kan therapeutische sessies niet vervangen, maar is bedoeld als aanvullend instrument. Door het te combineren met conventionele methodes kunnen resultaten en effectiviteit verbeterd worden. Zo kan een kind bijvoorbeeld spelen terwijl het op een balansplaat staat, om de moeilijkheidsgraad te verhogen en balans en coördinatie intensiever te trainen. Ook is Timocco zeer geschikt ter voorbereiding op een activiteit die aanhoudende aandacht en concentratie vereist.

Onderzoek
Timocco wordt wereldwijd al in vele klinieken en onderwijscentra ingezet, met name in Israel, Groot Brittannië en Duitsland. Diverse casestudies zijn gepubliceerd en een eerste pilotstudie onder 65 kinderen met CP en ADHD in de leeftijd van 3 tot 7 jaar toonde zeer positieve resultaten. In de ADHD-groep toonden 27 van de 30 kinderen een verbeterde concentratie bij het maken van gestructureerde taken, tot ruim 40 minuten na het gebruik van Timocco. In de CP-groep gebruikten 19 van de 24 kinderen hun aangedane arm meer dan voorheen. De behandelmethode werd bovendien erg positief ervaren en werkte stimulerend om de zwakkere arm te blijven gebruiken. Op dit moment is het Timocco systeem onderwerp van uitgebreidere klinische onderzoeken in Israel en Canada.

Versies
Timocco is leverbaar in twee versies, een versie voor thuisgebruik (TimHome) en een versie voor professioneel gebruik (TimPro). Beide versies bestaan uit 6 spellensets, te weten: Growing with Timocco, Tim Focus, Tim Duet, Cause & Effect, Start Learning en Start Playing, met in totaal 47 spellen met uitgebreide spelinstellingen en een database waarin de instellingen, spelscores en prestaties voor elke kind worden bijgehouden. Daarnaast bevatten de pakketten een webcam en 3 gekleurde balletjes. De thuisversie kan gebruikt worden voor 1 gebruiker. In de professionele versie kunnen maximaal 20 gebruikers aangemaakt worden en 2 therapeuten of leerkrachten. Bovendien is het met de professionele versie mogelijk om data te exporteren.

Optie

Prijs

Toevoegen aan offerteaanvraag