Eye Gaze Learning Curve

Van oorzaak en gevolg tot communicatie en leren.

Het softwarepakket EyeGaze Learning Curve bestaat uit een unieke collectie van 54 leuke, boeiende en interactieve spellen gericht op het trainen van beginnende oogbesturingsvaardigheden en het leren maken van keuzes:

  • De verschillende spellen nemen gebruikers mee langs een leercurve, beginnend bij assessment en het begrip van oorzaak en gevolg en zo verder naar het gebruik van oogbesturing voor communicatie, leren en ontspanning.
  • De software kan door docenten en therapeuten als assessment-tool gebruikt worden om visuele vaardigheden vast te stellen en de mogelijke bruikbaarheid van oogbesturing in te schatten. Het pakket biedt structuur in het leerproces van oogbesturing en veel gelegenheid om te oefenen op elk niveau.
  • Beginnende gebruikers van oogbesturing kunnen met deze activiteiten hun nauwkeurigheid verbeteren en oogbesturing beter leren begrijpen ter voorbereiding op het gebruik van andere communicatie- en educatieve software.
  • Door het gebruik van toepasselijke woorden, afbeeldingen en geluiden en veel variatie bieden de activiteiten ook veel mogelijkheden voor gebruikers met aanvullende behoeften voor het ontwikkelen van beginnende interactie, communicatie en leervaardigheden.
  • De zorgvuldig gekozen activiteiten zijn er met name op gericht om gebruikers bij elke stap succes te laten ervaren en hen te motiveren met leuke spellen die ze elke keer opnieuw zullen willen spelen.

De 54 spellen zijn verdeeld in drie pakketten met ieder 18 activiteiten. Ieder pakket richt zich op een andere set vaardigheden:

  • Attention and Looking bevat activiteiten voor het aanleren van de eerste basisvaardigheden van oogbesturing: Tracking (volgen), Fixating (fixeren) en Locating (lokaliseren).
  • Exploring and Playing biedt activiteiten gericht op spelen en ontdekken die zelfstandig of met vriendjes gespeeld kunnen worden. Het pakket bevat drie onderdelen: Take Turns (beurtnemen), Explore (ontdekken) en Choose Anything (kiezen).
  • Choosing and Learning bereidt de gebruiker voor op uitgebreidere communicatie en educatieve activiteiten door het ontwikkelen van keuze- en bedieningsvaardigheden. Dit pakket bestaat uit de onderdelen Preferred Choices (voorkeurskeuzes), Linear Choices (lineaire keuzes) en Multiple Choices (meerdere keuzes).

De drie pakketten zijn ook afzonderlijk van elkaar te bestellen. De software is Engelstalig, maar voor het spelen van de activiteiten is geen talige kennis vereist.

 

Inhoud EyeGaze Learning Curve pakketten

Attention and Looking – Aandacht en Kijken
De 18 spellen in het pakket Attention and Looking richten zich op beginnende oogbesturingsvaardigheden en zijn verdeeld over drie onderdelen: Tracking (volgen), Fixating (fixeren) en Locating (lokaliseren).

Tracking (volgen)
– ‘Blikvangende’ activiteiten die erop gericht zijn de aandacht naar het scherm te trekken en de gebruiker aan te moedigen naar de afbeeldingen op het scherm te kijken en deze te volgen.
– Assessment van oogbewegingspatronen, visuele aandacht, voorkeuren en discriminatievaardigheden.
– Stapsgewijs leren van trackingsvaardigheden – magische animaties moedigen aan tot doelgericht kijken en volgen.
– De activiteiten zijn aanpasbaar om aan te kunnen sluiten bij specifieke behoeften en interesses.
– Bijhouden van resultaten – opname terugkijken, weergeven van heatmap en lijndiagram van de oogbewegingen ten behoeve van assessment en het vastleggen van vooruitgang.

Fixating (fixeren)
– Leuke en zinvolle activiteiten die direct resultaat en feedback opleveren. Gebruik de muispijl om te reageren, te kleuren en te ontdekken.
– Motiverende activiteiten die de gebruiker stimuleren om naar het scherm te kijken en te blijven kijken.
– Assessment van visuele aandacht en fixatievaardigheden.
– Stap-voor-stap leren klikken met de dwellfunctie bij afzonderlijke doelen.
– De activiteiten zijn aanpasbaar om aan te kunnen sluiten bij specifieke behoeften en interesses.
– Bijhouden van resultaten – opname terugkijken, weergeven van heatmap en lijndiagram van de oogbewegingen ten behoeve van assessment en het vastleggen van vooruitgang.

Locating (lokaliseren)
– Leuke en zinvolle activiteiten die direct resultaat en feedback opleveren. Gebruik de muispijl om te reageren, te kleuren en te ontdekken.
– Assessment van visuele scanningsvaardigheden en het vermogen om de muiscursor te gebruiken om het scherm te verkennen.
– Stap-voor-stap leren de muiscursor te gebruiken op een doelbewuste manier.
– De activiteiten zijn aanpasbaar om aan te kunnen sluiten bij specifieke behoeften en interesses.
– Bijhouden van resultaten – opname terugkijken, weergeven van heatmap en lijndiagram van de oogbewegingen ten behoeve van assessment, het vastleggen van vooruitgang en creatieve doeleinden.

 

Exploring and Playing – Ontdekken en Spelen
De 18 activiteiten in het pakket Exploring and Playing zijn gericht op spelen en ontdekken en kunnen zelfstandig of met vriendjes gespeeld worden. De activiteiten zijn verdeeld in drie onderdelen: Take Turns (beurtnemen), Explore (ontdekken) en Choose Anything (kiezen).

Take Turns (beurtnemen)
– Introductie van het concept ‘kiezen uit meer dan 1 optie op een scherm’. Bevat reeksen, vaste volgordes en de mogelijkheid om met twee spelers te spelen.
– Ontwikkelen van dwellselectievaardigheden bij 2 en meer grote doelen.
– Aanleren van aspecten van beurtgedrag; om beurten reageren op elkaar, om beurten een taak uitvoeren, om beurten een spel spelen.

Explore (verkennen)
– Makkelijk toegankelijke activteiten voor het raken van doelen, oplopend in moeilijkheid.
– Ontwikkelen van dwellselectievaardigheden bij 4 tot 8 (en meer) doelen en de introductie van selecteren en slepen.
– Aanleren van het doelbewust verkennen van het scherm en beginnende muiscontrolevaardigheden.

Choose Anything (kiezen)
– Introductie van het concept ‘kiezen uit meerdere opties, zonder kans op fouten’.
– Ontwikkelen en versterken van muisvaardigheden bij meerdere doelen.
– Aanleren van beginnende keuzevaardigheden en bieden van gelegenheid om voorkeuren aan te geven in een omgeving waarin geen fouten gemaakt kunnen worden.

 

Choosing and Learning – Kiezen en Leren
De 18 activiteiten in het pakket Choosing and Learning bereiden de gebruiker voor op uitgebreidere communicatie en educatieve activiteiten door het ontwikkelen van keuze- en bedieningsvaardigheden. Dit pakket bestaat uit de onderdelen Preferred Choices (voorkeurskeuzes), Linear Choices (lineaire keuzes) en Multiple Choices (meerdere keuzes).

Preferred Choices (voorkeurskeuzes)
– Introductie van een cognitief of beslissingselement bij het maken van een keuze uit makkelijk te raken doelen.
– Assessment van het beginnend begrip van concepten en beslissingsvermogen.
– Aanleren van beslissingsvaardigheden met behulp van beginnende concepten en het bieden van gelegenheid om voorkeuren te laten zien die gevolgen hebben.

Linear Choices (lineaire keuzes)
– Introductie van meerdere keuzes. Deze worden één voor één getoond om makkelijker tot een beslissing te komen.
– Assessment van keuzevaardigheden.
– Aanleren van het scrollen door keuzes en het nemen van eenvoudige beslissingen.

Multiple Choices (meerdere keuzes)
– Alle activiteiten bevatten een cognitief of beslissingselement bij het maken van een keuze uit meerdere doelen. Bevat dwellklik en klikken en slepen. Voorbereiding op het navigeren in een raster met woorden of symbolen.
– Assessment van keuzevaardigheden met meerdere keuzes.
– Aanleren van categorisatievaardigheden en het maken van keuzes om te communiceren en leren.

 

Systeemeisen
EyeGaze Learning Curve is geschikt voor computers met Windows 7, 8 of 10.

Leveromvang
Na het bestellen van de EyeGaze Learning Curve software ontvangt u per e-mail een downloadlink, productcode en verdere installatie-instructies.

Beschikbare licenties
Het pakket is tevens beschikbaar met een multi-user licentie voor 5 of 10 gebruikers.

 

Optie

Prijs

Toevoegen aan offerteaanvraag