Muziekinstrumenten

De kracht van muziek
Muziek heeft een unieke invloed op onze hersenen. We kennen allemaal uit eigen ervaring het sterke effect dat muziek op ons kan hebben. In de laatste jaren is dat gevoel door vele onderzoeken bevestigd.

Muziek kan enerzijds ingezet worden als doel op zich, voor beleving, plezier en interactie. Anderzijds wordt het door muziektherapeuten ingezet als middel, bijvoorbeeld om onrust en angst te verminderen of juist om iemand te activeren. Muziek blijkt depressie te kunnen tegengaan, het zelfvertrouwen te kunnen verbeteren, de communi-catie te kunnen bevorderen en emotionele pijn en trauma’s te kunnen verzachten. Ook voor mensen met een cogni-
tieve beperking of dementie kan muziek de stemming positief beïnvloeden, rustgevend zijn, of juist voor een
opleving zorgen. Muziek is bovendien een manier om contact te maken met mensen die anders moeilijk bereikbaar zijn.

Lees meer

InteractieAlleen het luisteren naar muziek kan al een heel heilzame werking hebben. Een bijkomende interactie, beweging of volledig zelf musiceren maken de beleving extra stimulerend en motiverend. Muziek maken stimuleert bovendien creatieve, cognitieve, sociale en motorische vaardigheden.

rdgKompagne levert een reeks muziekinstrumenten voor mensen die door ernstige motorische en/of cognitieve beperkingen geen normale muziekinstrumenten kunnen bespelen. Onze instrumenten bieden iedereen de moge-lijkheid zelf actief te musiceren. Dit kan op verschillende niveaus.

Voor mensen die een volwaardig instrument willen bespelen, zijn er verschillende mogelijkheden: van een

blaasinstrument dat volledig handenvrij kan worden be-speeld, tot aanpassingen op maat voor reguliere muziek-instrumenten. Deze aangepaste instrumenten maken het mogelijk normale muzieklessen te volgen en van reguliere bladmuziek te spelen.

Andere instrumenten zijn eenvoudig en overzichtelijk en daardoor een mooie manier om met muziek maken in aanraking te komen. Met deze instrumenten roepen gebruikers voorgeprogrammeerde samples op, waarbij software ervoor zorgt dat elke interactie direct een mooi muzikaal effect oplevert. Deze instrumenten lijken misschien beperkter in hun muzikale mogelijkheden,maar kunnen door hun eenvoud door vrijwel iedereen bespeeld worden. Doordat het niet nodig is om deze instrumenten te leren bespelen, zoals bij andere instru-menten het geval is, kan de bespeler direct zijn creativiteit de vrije loop laten. Hierdoor kunnen de instrumenten al bespeeld worden vanaf zeer jonge leeftijd en zijn ze ook geschikt voor mensen met een laag ontwikkelingsniveau.

Breed inzetbaarOndanks de voorgeprogrammeerde melodieën en effecten zijn deze laatstgenoemde instrumenten breed inzetbaar: als eenvoudig actie-reactie speelgoed, als middel om samen te musiceren, maar ook als instrument voor het spelen van complexere muziekstukken waarvoor meer ontwikkelde vaardigheden en muzikaliteit nodig zijn, en/of de creativiteit tot uitdrukking kan komen. De instrumenten zijn dan ook uitermate geschikt voor het basis- of speciaal onderwijs, niet alleen om individueel muziek te maken, maar ook in groepsverband. Voor mensen met ernstige meervoudige beperkingen kan een aantal van deze instru-menten ook bespeeld worden met behulp van schakelaars of zelfs met de ogen, zodat iedereen aan de activiteiten kan deelnemen.Voor deze instrumenten is het bovendien mogelijk eigen geluiden of opnames aan de toetsen te koppelen. Dathoeven niet per se muziekfragmenten te zijn, maar kan ook bijvoorbeeld spraak zijn, zodat u uiteenlopende activiteiten, lessen en oefeningen kunt maken.

Voor ontwikkeling en therapieOnze muziekinstrumenten zijn niet alleen in te zetten als spelmateriaal of groepsactiviteit in de klas, maar ook als hulpmiddel voor cognitieve, motorische en sociaal emotionele therapie. Ze dragen bovendien bij aan de ontwikkeling van communicatieve en sociale vaardigheden. Zodoende zijn ze in te zetten binnen de muziektherapie, logopedie, ergotherapie, fysiotherapie en activiteitenbegeleiding. Denk daarbij niet alleen aan kinderen en volwassenen met een motorische of verstandelijke beperking, maar ook bijvoorbeeld aan dementerende ouderen of psychiatrische patiënten. Zelfs wanneer uw cliënten zomaar wat spelen, gebruiken ze hun motoriek, maken ze keuzes, en zijn ze creatief bezig. Door specifieke opdrachten te geven of toetsen te programmeren, creëert u stimulerende doelgerichte oefeningen, bijvoorbeeld voor het trainen van het gebruikvan een aangedane hand.

De kracht van muziek Muziek heeft een unieke invloed op onze hersenen. We kennen allemaal uit eigen ervaring het sterke effect dat muziek op ons kan hebben. In de laatste jaren is dat gevoel door vele onderzoeken bevestigd.

Lees meer

Muziek kan enerzijds ingezet worden als doel op zich, voor beleving, plezier en interactie. Anderzijds wordt het door muziektherapeuten ingezet als middel, bijvoorbeeld om onrust en angst te verminderen of juist om iemand te activeren. Muziek blijkt depressie te kunnen tegengaan, het zelfvertrouwen te kunnen verbeteren, de communicatie te kunnen bevorderen en emotionele pijn en trauma’s te kunnen verzachten. Ook voor mensen met een cognitieve beperking of dementie kan muziek de stemming positief beïnvloeden, rustgevend zijn, of juist voor een opleving zorgen. Muziek is bovendien een manier om contact te maken met mensen die anders moeilijk bereikbaar zijn. Interactie Alleen het luisteren naar muziek kan al een heel heilzame werking hebben. Een bijkomende interactie, beweging of volledig zelf musiceren maken de beleving extra stimulerend en motiverend. Muziek maken stimuleert bovendien creatieve, cognitieve, sociale en motorische vaardigheden. rdgKompagne levert een reeks muziekinstrumenten voor mensen die door ernstige motorische en/of cognitieve beperkingen geen normale muziekinstrumenten kunnen bespelen. Onze instrumenten bieden iedereen de mogelijkheid zelf actief te musiceren. Dit kan op verschillende niveaus. Voor mensen die een volwaardig instrument willen bespelen, zijn er verschillende mogelijkheden: van een blaasinstrument dat volledig handenvrij kan worden bespeeld, tot aanpassingen op maat voor reguliere muziekinstrumenten. Deze aangepaste instrumenten maken het mogelijk normale muzieklessen te volgen en van reguliere bladmuziek te spelen. Andere instrumenten zijn eenvoudig en overzichtelijk en daardoor een mooie manier om met muziek maken in aanraking te komen. Met deze instrumenten roepen gebruikers voorgeprogrammeerde samples op, waarbij software ervoor zorgt dat elke interactie direct een mooi muzikaal effect oplevert. Deze instrumenten lijken misschien beperkter in hun muzikale mogelijkheden, maar kunnen door hun eenvoud door vrijwel iedereen bespeeld worden. Doordat het niet nodig is om deze instrumenten te leren bespelen, zoals bij andere instrumenten het geval is, kan de bespeler direct zijn creativiteit de vrije loop laten. Hierdoor kunnen de instrumenten al bespeeld worden vanaf zeer jonge leeftijd en zijn ze ook geschikt voor mensen met een laag ontwikkelingsniveau. Breed inzetbaar Ondanks de voorgeprogrammeerde melodieën en effecten zijn deze laatstgenoemde instrumenten breed inzetbaar: als eenvoudig actie-reactie speelgoed, als middel om samen te musiceren, maar ook als instrument voor het spelen van complexere muziekstukken waarvoor meer ontwikkelde vaardigheden en muzikaliteit nodig zijn, en/of de creativiteit tot uitdrukking kan komen. De instrumenten zijn dan ook uitermate geschikt voor het basis- of speciaal onderwijs, niet alleen om individueel muziek te maken, maar ook in groepsverband. Voor mensen met ernstige meervoudige beperkingen kan een aantal van deze instrumenten ook bespeeld worden met behulp van schakelaars of zelfs met de ogen, zodat iedereen aan de activiteiten kan deelnemen. Voor deze instrumenten is het bovendien mogelijk eigen geluiden of opnames aan de toetsen te koppelen. Dat hoeven niet per se muziekfragmenten te zijn, maar kan ook bijvoorbeeld spraak zijn, zodat u uiteenlopende activiteiten, lessen en oefeningen kunt maken. Voor ontwikkeling en therapie Onze muziekinstrumenten zijn niet alleen in te zetten als spelmateriaal of groepsactiviteit in de klas, maar ook als hulpmiddel voor cognitieve, motorische en sociaal emotionele therapie. Ze dragen bovendien bij aan de ontwikkeling van communicatieve en sociale vaardigheden. Zodoende zijn ze in te zetten binnen de muziektherapie, logopedie, ergotherapie, fysiotherapie en activiteitenbegeleiding. Denk daarbij niet alleen aan kinderen en volwassenen met een motorische of verstandelijke beperking, maar ook bijvoorbeeld aan dementerende ouderen of psychiatrische patiënten. Zelfs wanneer uw cliënten zomaar wat spelen, gebruiken ze hun motoriek, maken ze keuzes, en zijn ze creatief bezig. Door specifieke opdrachten te geven of toetsen te programmeren, creëert u stimulerende doelgerichte oefeningen, bijvoorbeeld voor het trainen van het gebruik van een aangedane hand.

Magic Flute

Volledig handenvrij te bespelen muziekinstrument.

Skoog 2.0

Muziekinstrument in de vorm van een zachte kubus, waarmee iedereen mooie muziek kan maken. Draadloos te combineren met de iPad.

Quintet

Muziekinstrument voor schakelaargebruikers.