Magic Carpet

Magic Carpet is een interactieve vloerprojectie, die reageert op bewegingen en deze omzet in audiovisuele effecten. Magic Carpet (letterlijk vertaald: toverttapijt) is enerzijds een snoezelmiddel, dat de zintuigen prikkelt van kinderen en volwassenen met zeer beperkte mogelijkheden. Anderzijds vormt het systeem dankzij de interactieve mogelijkheden een sensorische leeromgeving en biedt het een betoverende ervaring.

Het systeem bestaat uit een projector met infraroodcamera en een pc met speciale software. De projector en camera zijn bevestigd op een montageplaat, die eenvoudig aan het plafond of aan een statief gemonteerd kan worden. De projector projecteert de beelden via een spiegel op de vloer. Wanneer de camera bewegingen detecteert in het projectiegebied, worden deze door de software omgezet in visuele effecten in het geprojecteerde beeld. Zo kunnen bijvoorbeeld bladeren van de vloer geveegd worden, vissen worden weggejaagd, tekeningen worden ingekleurd, ballen worden weggeschopt en kan piano worden gespeeld, eenvoudig door liggend, zittend, rollend, kruipend of lopend bewegingen te maken over de vloer. 

Het systeem reageert op elke beweging in het projectiegebied, zodat ook groepsinteractie mogelijk is. Het systeem wordt geleverd met een grote verzameling aan spellen, zodat er voor elk niveau wel een geschikt spel te vinden is. Zo kan het bijvoorbeeld ingezet worden voor de ontwikkeling van de grove of juist de fijnere motoriek.

Het Magic Carpet kan ook gecombineerd worden met oogbesturing. In deze combinatie kunnen kinderen met zeer beperkte bewegingsmogelijkheden de beelden beïnvloeden met hun ogen en zo aan de interactie deelnemen.

Optie

Prijs

Toevoegen aan offerteaanvraag