Interactief snoezelen

Spelen is van groot belang voor de motorische, cognitieve, emotionele en communicatieve ontwikkeling van kinderen. Kinderen met een beperkte handfunctie of mobiliteit kunnen met veel standaard speelgoed echter niet overweg. Voor hen zijn er aangepaste spelmaterialen en software, die bediend kunnen worden met schakelaars. Met schakelaars kunnen kinderen echter slechts een of enkele acties uitvoeren. Bovendien zijn er ook kinderen met ernstige meervoudige beperkingen, die zelfs een schakelaar niet kunnen bedienen..

Lees meer

Een geheel nieuwe doelgroep wordt bereikt met de methode “interactief snoezelen”, waarbij gebruik wordt gemaakt van interactieve projecties en/of oogbesturing. Waar de gebruiker bij regulier snoezelen de sensorische ervaringen passief ondergaat, maakt interactief snoezelen het mogelijk de snoezelomgeving zelf te beïnvloeden. Interactieve projectiesystemen projecteren beelden op de vloer, de wand of het plafond en vertalen bewegingen in het projectiegebied direct naar audiovisuele effecten. Bij oogbesturing worden oogbewegingen vertaald naar effecten op het scherm. Dit geeft personen met ernstige meervoudige beperkingen en/of een zeer laag ontwikkelingsniveau de unieke mogelijkheid een interactie te hebben met hun omgeving. De systemen bieden gebruikers een breed scala aan nieuwe werelden die ze kunnen verkennen en beïnvloeden, gewoon door te bewegen of rond te kijken. Zo kunnen er bijvoorbeeld kleuren verschijnen daar waar de gebruiker kijkt of beweegt, of kan de gebruiker bloemen of blaadjes wegvegen, vissen wegjagen, tekeningen inkleuren, een bal “wegschoppen”, piano spelen, etc. etc. Oogbesturing en interactieve projectiesystemen kunnen ook met elkaar gecombineerd worden, zodat het voor gebruikers mogelijk wordt interactief met elkaar te spelen.

OogbesturingOogbesturing werd tot voor kort nog alleen ingezet voor communicatie en pc-bediening. Om te kunnen werken met oogbesturing waren er drie randvoorwaarden: de gebruiker moest een aantoonbaar begrip hebben van oorzaak en gevolg, de gebruiker moest in staat zijn te categoriseren, en de gebruiker moest (cognitief) in staat zijn het systeem te kalibreren. De communicatiesoftware op deze systemen vereiste immers dat de gebruiker bewuste keuzes kon maken om wensen en gedachtes te formuleren. Bij de eerste stappen van het leren communiceren konden deze systemen niet helpen.

Als expertisecentrum staat rdgKompagne voor een nieuwe benadering van het gebruik van oogbesturing. In deze benadering zijn drie uitgangspunten van belang:

  • Oogbesturing kan met iedereen uitgeprobeerd worden, ongeacht het huidige cognitieve niveau.
  • Oogbesturing hoeft niet per se voor communicatie ingezet te worden, het eerste doel is het vangen van de blik.
  • De mogelijkheid bestaat dat mensen zonder interactiemogelijkheden zich niet of beperkt ontwikkelen, terwijl daarvoor wel cognitief potentieel is. De nieuwe mogelijkheid tot interactie kan een aanzet zijn voor de ontwikkeling op andere vlakken.

Toepassingen voor interactief snoezelen maken het mogelijk oogbesturing te gebruiken zonder eerst te moeten kalibreren. Het systeem wordt voor de gebruiker geplaatst en oogbewegingen worden direct vertaald naar effecten op het scherm. Hierdoor kan oogbesturing al op zeer laag niveau worden toegepast. Voor sommige gebruikers kan dit bovendien de eerste stap zijn van een communicatieve leercurve.

Motorische en cognitieve therapieInteractieve projectiesystemen kunnen behalve voor interactief snoezelen, spelen, en leren communiceren ook ingezet worden voor motorische revalidatie of fysiotherapie. Deze systemen stimuleren beweging, doordat de spellen leuk en uitnodigend zijn. rdgKompagne levert de projectiesystemen van OMi. Deze onderscheiden zich van andere projectiesystemen door het grote aantal beschikbare oefeningen, die bovendien in hoge mate aanpasbaar zijn, waardoor ze afgestemd kunnen worden op het beoogde doel. Zo maakt u bijvoorbeeld balansoefeningen, of motiveert u uw cliënten om extra grote stappen te zetten of extra ver te reiken met de armen. Oefeningen kunnen ook zittend in een rolstoel of aan een tafel uitgevoerd worden, of bij een plafondprojectie zelfs vanuit een bed. De systemen zijn dan ook zeer geschikt voor revalidatiecentra, kdc’s en psychogeriatrische verpleeghuizen.

Spelen is van groot belang voor de motorische, cognitieve, emotionele en communicatieve ontwikkeling van kinderen.

Lees meer

Kinderen met een beperkte handfunctie of mobiliteit kunnen met veel standaard speelgoed echter niet overweg. Voor hen zijn er aangepaste spelmaterialen en software, die bediend kunnen worden met schakelaars. Met schakelaars kunnen kinderen echter slechts een of enkele acties uitvoeren. Bovendien zijn er ook kinderen met ernstige meervoudige beperkingen, die zelfs een schakelaar niet kunnen bedienen..

Een geheel nieuwe doelgroep wordt bereikt met de methode “interactief snoezelen”, waarbij gebruik wordt gemaakt van interactieve projecties en/of oogbesturing. Waar de gebruiker bij regulier snoezelen de sensorische ervaringen passief ondergaat, maakt interactief snoezelen het mogelijk de snoezelomgeving zelf te beïnvloeden. Interactieve projectiesystemen projecteren beelden op de vloer, de wand of het plafond en vertalen bewegingen in het projectiegebied direct naar audiovisuele effecten. Bij oogbesturing worden oogbewegingen vertaald naar effecten op het scherm. Dit geeft personen met ernstige meervoudige beperkingen en/of een zeer laag ontwikkelingsniveau de unieke mogelijkheid een interactie te hebben met hun omgeving. De systemen bieden gebruikers een breed scala aan nieuwe werelden die ze kunnen verkennen en beïnvloeden, gewoon door te bewegen of rond te kijken. Zo kunnen er bijvoorbeeld kleuren verschijnen daar waar de gebruiker kijkt of beweegt, of kan de gebruiker bloemen of blaadjes wegvegen, vissen wegjagen, tekeningen inkleuren, een bal “wegschoppen”, piano spelen, etc. etc. Oogbesturing en interactieve projectiesystemen kunnen ook met elkaar gecombineerd worden, zodat het voor gebruikers mogelijk wordt interactief met elkaar te spelen.

OogbesturingOogbesturing werd tot voor kort nog alleen ingezet voor communicatie en pc-bediening. Om te kunnen werken met oogbesturing waren er drie randvoorwaarden: de gebruiker moest een aantoonbaar begrip hebben van oorzaak en gevolg, de gebruiker moest in staat zijn te categoriseren, en de gebruiker moest (cognitief) in staat zijn het systeem te kalibreren. De communicatiesoftware op deze systemen vereiste immers dat de gebruiker bewuste keuzes kon maken om wensen en gedachtes te formuleren. Bij de eerste stappen van het leren communiceren konden deze systemen niet helpen.

Als expertisecentrum staat rdgKompagne voor een nieuwe benadering van het gebruik van oogbesturing. In deze benadering zijn drie uitgangspunten van belang:

  • Oogbesturing kan met iedereen uitgeprobeerd worden, ongeacht het huidige cognitieve niveau.
  • Oogbesturing hoeft niet per se voor communicatie ingezet te worden, het eerste doel is het vangen van de blik.
  • De mogelijkheid bestaat dat mensen zonder interactiemogelijkheden zich niet of beperkt ontwikkelen, terwijl daarvoor wel cognitief potentieel is. De nieuwe mogelijkheid tot interactie kan een aanzet zijn voor de ontwikkeling op andere vlakken.

Toepassingen voor interactief snoezelen maken het mogelijk oogbesturing te gebruiken zonder eerst te moeten kalibreren. Het systeem wordt voor de gebruiker geplaatst en oogbewegingen worden direct vertaald naar effecten op het scherm. Hierdoor kan oogbesturing al op zeer laag niveau worden toegepast. Voor sommige gebruikers kan dit bovendien de eerste stap zijn van een communicatieve leercurve.

Motorische en cognitieve therapieInteractieve projectiesystemen kunnen behalve voor interactief snoezelen, spelen, en leren communiceren ook ingezet worden voor motorische revalidatie of fysiotherapie. Deze systemen stimuleren beweging, doordat de spellen leuk en uitnodigend zijn. rdgKompagne levert de projectiesystemen van OMi. Deze onderscheiden zich van andere projectiesystemen door het grote aantal beschikbare oefeningen, die bovendien in hoge mate aanpasbaar zijn, waardoor ze afgestemd kunnen worden op het beoogde doel. Zo maakt u bijvoorbeeld balansoefeningen, of motiveert u uw cliënten om extra grote stappen te zetten of extra ver te reiken met de armen. Oefeningen kunnen ook zittend in een rolstoel of aan een tafel uitgevoerd worden, of bij een plafondprojectie zelfs vanuit een bed. De systemen zijn dan ook zeer geschikt voor revalidatiecentra, kdc’s en psychogeriatrische verpleeghuizen.

SHX Snoezelruimtes

Creëer een interactieve snoezelruimte en open de weg naar ontwikkeling, educatie en therapie.

omiVista Mobii

Mobiel interactief projectiesysteem voor vloer én tafel, met aanpasbare oefeningen.

omiSky

Interactieve plafondprojectie, reageert op bewegingen.

Kojo

Alles-in-een computer met oogbesturing, voor spel en therapie.

Look to Learn

Spelenderwijs leren omgaan met oogbesturing.

Eyefeel

Kijktraining, therapie, ontwikkeling en ontspanning met oogbesturing.

omiVista

Interactief projectiesysteem voor vloer én tafel, met aanpasbare oefeningen.

omiReflex

Interactieve wandprojectie met aanpasbare oefeningen, ook in mobiele uitvoering.

omiBeam

Interactief projectiesysteem dat reageert op het onderbreken van lichtbundels, ook in mobiele uitvoering.

Magic Eye FX

Ontwikkelactiviteiten voor oogbesturing, met mogelijkheden voor samenspel en het maken van opnames.

EyeGaze Learning Curve

Softwarepakket voor beginnende oogbesturingsgebruikers

Acticomm

Computersysteem voor mensen met een verstandelijke of meervoudige beperking.