• Communicatie
  • Bediening
  • Zelfstandig leven
  • Ontwikkeling, spel en therapie
  • Adaptatietechniek
Workshop rdgKompagne

Nieuwe cursus geaccrediteerd!

07-06-2016

De Stichting Accreditatie Deskundigheidsbevorderende Activiteiten Paramedici (ADAP) heeft onze nieuwe cursus “Ondersteunde communicatie bij EMB, van theorie naar praktijk” geaccrediteerd.

Deze cursus is gericht op logopedisten en geeft een uitgebreid overzicht van diagnostische onderzoeken/testen, behandelmogelijkheden en hulpmiddelen voor het behandelen en begeleiden van kinderen en volwassenen met ernstige meervoudige beperkingen.

Aan bod komen de theoretische aspecten van onderzoek en diagnostiek, evenals de theorieën rondom behandeling van de EMB-doelgroep. Daarnaast zal de theorie toegepast worden op zelf ingebrachte casussen en beeldmateriaal, en wordt gekeken naar de mogelijkheden van ontwikkelingsgerichte hulpmiddelen en communicatiehulpmiddelen.

Logopedisten behalen voor deelname aan deze cursus 7 accreditatiepunten.

Meer informatie, cursusdata en een inschrijfformulier vindt u op onze workshopspagina.